Hledáme kolegu do Městské policie

2. 11. 2021 · 1 minuta čtení · 1 video
Téma Z města

Starostka Města Hustopeče vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo

STRÁŽNÍK městské Policie Hustopeče


Požadujeme:

 • státní občanství ČR
 • bezúhonnost
 • střední vzdělání s maturitní zkouškou
 • praxi nejlépe u MěP
 • platné osvědčení strážníka MěP výhodou
 • zbrojní průkaz výhodou
 • komunikativní schopnosti
 • znalost práce s PC
 • řidičský průkaz skupiny B

Přihláška musí obsahovat:

- osobní údaje (jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, číslo občanského průkazu, adresa trvalého bydliště, telefonní spojení, datum a podpis uchazeče)

K přihlášce uchazeč přiloží tyto doklady:

 • životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • výpis z evidence Rejstříku trestů, ne starší jak 3 měsíce

Platové podmínky:

- řídí se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, nařízením vlády č. 341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, příloha č. 1.

Platová třída 7.

Předpokládaný nástup: 01/2022, popř. dle dohody

Nabízíme:

 • možnost čerpání benefitů ze sociálního fondu
 • příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění
 • příspěvek zaměstnavatele na stravování
 • možnost stravování v místě pracoviště
 • příjemné pracovní prostředí
 • pružnou pracovní dobu
 • pět týdnů dovolené

Přihlášku s požadovanými doklady uchazeč doručí na adresu:
Město Hustopeče, odbor kancelář tajemníka, Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče

Obálku je nutné označit heslem: Výběrové řízení – Strážník MěP“.

Kontaktní osoba: Ing. Martina Strnadová, vedoucí odboru kancelář tajemníka, agenda personalistiky
tel.: 519 441 031, 725 506 392, e-mail: strnadova@hustopece.cz, www.hustopece.cz

Přihlášky s uvedenými údaji a doklady budou přijímány ve lhůtě do 18.11.2021 do 14:00 hodin na podatelně MěÚ Hustopeče. Přihláška doručená po stanoveném termínu bude uchazeči vrácena bez dalšího projednání.


odebírejte přes RSS