Hledáme kolegu na sociální odbor

22. 10. 2021 · 2 minuty čtení · 1 video
Téma Z města

Vedoucí Městského úřadu Hustopeče vyhlašuje podle § 7 odst. 3 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění, výběrové řízení na pracovní místo na sociálním odboru MěÚ Hustopeče

Referent / Referentka státní správy a samosprávy
/Agenda Sociálně - právní ochrana dětí/


Požadujeme:

 • splnění předpokladů podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákon
 • bezúhonnost
 • vzdělání vysokoškolské v souladu s § 110 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění
 • praxe v sociální, popř. právní oblasti vítána
 • znalost platných legislativních předpisů výhodou
 • dobré komunikační a organizační schopnosti
 • výborné znalosti práce s PC
 • řidičský průkaz skupiny B /aktivní řidič/

Přihláška musí obsahovat:

- osobní údaje (jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, číslo občanského průkazu, adresa trvalého bydliště, telefonní spojení, datum a podpis uchazeče)

K přihlášce uchazeč přiloží tyto doklady:

 • životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • výpis z evidence Rejstříku trestů, ne starší jak 3 měsíce

Platové podmínky:

- řídí se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, nařízením vlády č. 341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, příloha č. 1.

Platová třída 11.

Nástup: 11/2021, popř. dle dohody

Nabízíme:

 • možnost čerpání benefitů ze sociálního fondu
 • příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění
 • příspěvek zaměstnavatele na stravování
 • možnost stravování v místě pracoviště
 • příjemné pracovní prostředí
 • pružnou pracovní dobu
 • pět týdnů dovolené

Přihlášku s požadovanými doklady uchazeč doručí na adresu:

Město Hustopeče, odbor kancelář tajemníka, Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče

Obálku je nutné označit heslem:

„Výběrové řízení – Referent státní správy a samosprávy – agenda sociálně-právní ochrana dětí“.

Kontaktní osoba: Ing. Martina Strnadová, vedoucí odboru kancelář tajemníka, agenda personalistiky, tel.: 519 441 031, 725 506 392, e-mail: strnadova@hustopece.cz, www.hustopece.cz

Přihlášky s uvedenými údaji a doklady budou přijímány ve lhůtě do 5.11.2021 do 14:00 hodin na podatelně MěÚ Hustopeče. Přihláška doručená po stanoveném termínu bude uchazeči vrácena bez dalšího projednání.


odebírejte přes RSS