Hledáme: uklízeče/uklízečku do organizační složky Marketing a kultura města Hustopeče

7. 2. 2019 · 1 minuta čtení
Téma Z města
Starostka města Hustopeče oznamuje, že hledáme zaměstnance na volné pracovní místo

Uklízeč / Uklízečka


Náplň práce:
Běžný úklid, zametání, utírání prachu, větrání místností, vynášení odpadků, čištění nábytku a zařízení, vytírání podlah, čištění oken apod.
Požadujeme:
- životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních
- praxe výhodou 
Termín nástupu:
03/2019, popř. dle dohody
Platové podmínky:
- řídí se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, nařízením vlády č. 341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, příloha č. 1. Platová třída 2.           Přihlášku s požadovanými doklady uchazeč doručí na adresu:
Město Hustopeče, odbor kancelář tajemníka, Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče   Obálku je nutné označit heslem:   „Výběrové řízení – uklízeč / uklízečka“.
Kontaktní osoba: 
Ing. Martina Strnadová – vedoucí odboru kancelář tajemníka, agenda personalistiky                            
tel.: 519 441 031, 725 506 392, e-mail: strnadova@hustopece.cz, www.hustopece.cz
Přihlášky s uvedenými údaji a doklady budou přijímány ve lhůtě do 22.02.2018 do 14:00 hodin na podatelně MěÚ Hustopeče. Přihláška doručená po stanoveném termínu bude uchazeči vrácena bez dalšího projednání.  
odebírejte přes RSS