Hustopeče hostily netradiční závody ovládání ovcí

20. 10. 2022 · 3 minuty čtení · 5 fotografí · 1 video
Téma Sport

Už jste někdy slyšeli o závodech v pasení ovcí? Ačkoliv se může zdát, že se jedná o jednu z dalších recesistických akcí spolku Všehoschopných, opak je pravdou. Závody v pasení ovcí pomocí ovčáckých psů v tradičním stylu si v sobotu na Ovčárně střihlo hned 13 soutěžících. A jedná se o velmi náročnou sportovní disciplínu.


V sobotu se na Ovčárně konala soutěž v nejvyšší výkonnostní třídě, tedy 3. stupni. “Každý závodník dostane své stádečko ovcí, všichni mají stejný počet ovcí, ale každý má nové vychystané stádo, aby se ovečky moc nevysilovaly a nestihly se tu trať naučit,” vysvětluje rozhodčí Zuzana Černá.

Soutěž byla určena všem ovčáckým plemenům mimo border kolii – ty mají svůj vlastní výkonnostní stupeň a specifickou práci. “Co se týče 3. výkonnostního stupně, tak ten začíná vždycky v nějaké ohrádce, kde je pro psa stádo připravené. Pes si stádečko přebere a prochází pak různě obtížnými překážkami. Pro 3. stupeň jsou vždycky připravené dvě v nejvyšší obtížnosti a dvě ve střední obtížnosti, jsou to většinou překážky, které simulují dennodenní praxi na farmě, kde se ovce musí prohánět určitými prostorami,” popisuje průběh soutěžního úkonu rozhodčí.

Handleři, jak se odborně nazývají cvičitelé psů, pak mají za úkol společně se psem projít všechny připravené překážky. Úkolem bylo například přejít nasimulovaný most, chytit konkrétní ovečku ve stádu nebo bezpečně provést ovečky kolem jedoucího auta. “Jako další máme úkol, který se nazývá “vegetace” a simuluje nám nejčastěji průchod třeba nějakými chutnými kulturami, jako je třeba kukuřice, a tam je zase úkolem psa udržet celé stádo mimo ty chutné atrapy. Poslední úkon už je vyhnání ovcí zpátky do ohrady, ten dneska máme nahrazený úkolem nahnat na vůz k přepravě zvířat určitý počet oveček ze stáda,” jmenuje úkoly Černá. Výstup každého psa i psovoda je časově omezen. Časový limit vyplývá z řádu a je variabilní v závislosti na typu oveček a každý výkonnostní stupeň má svůj vlastní limit.

Celá soutěž je pod dohledem oficiálního rozhodčí, který posuzuje, zda psi i handleři úkoly plní správně a vše probíhá, jak má. “Rozhodčí musí být samozřejmě delegovaný a schválený naším orgánem, kterým je FCI – jedná se o kynologickou organizaci – a každý rozhodčí musí splňovat podmínky jako se pravidelně vzdělávat, soutěžit aktivně s danými plemeny v nejvyšších výkonnostních třídách a pravidelně chodit na náslechy ke zkušenějším rozhodčím – třeba k mezinárodním – a projevovat aktivitu a zájem o náš sport,” přibližuje nelehkou úlohu rozhodčího Zuzana Černá.

Závody v pasení ovcí jsou sportem, který se hodnotí poměrně obtížně a subjektivně. Každý rozhodčí má své oblíbené překážky, které do závodu může zařadit a řád to povoluje. Za jednotlivé překážky pak rozdává kladné či záporné body. Velmi zjednodušeně by se dalo říct, že vítězem se může stát ten, který dokáže projít všechny překážky bez větších obtíží, neztratí ovečky ani je příliš neužene a dopustí se nejmíň chyb.

Na pasteveckých závodech se sešli účastníci z celé České republiky a je nutno také zmínit, že celé závody probíhají v souladu s welfare zvířat. K soutěžím neodmyslitelně patří vzdělávání handlerů a vše probíhá s ohledem na ovečky, které se v soutěžních úkonech střídají, odpočívají a každá ovečka vyráží “do akce” maximálně dvakrát za den. -slam-

odebírejte přes RSS