Hustopeče rozšíří nabídku sociálního bydlení

18. 1. 2018 · 2 minuty čtení · 1 fotografie · 1 video
Téma Z města

Vedení města plánuje postavit dva bytové domy určené na sociální bydlení. U obou investic se žádá o dotace. V případě úspěšného výsledku se na jaře začne stavět dům pro seniory.
Nová nabídka sociálního bydlení bude zacílena na seniory ve věku nad 65 let a na samoživitele s dětmi v hmotné nouzi. V ulici Žižkově budou postaveny dva bytové domy na pozemku dříve patřícímu nemocnici. „V roce 2015, během předávání nemocnice pod krajskou správu, jsme podepsali dohodu o tom, že tento nevyužívaný pozemek bude zpětně převeden do vlastnictví města Hustopeče, a že bude dále využíván k sociálním účelům,“ vysvětlila starostka Hana Potměšilová.


Vedení města proto vyzvalo Sociální komisi a Sociální odbor města Hustopeče, aby zvážily budoucí využití pozemku. V Hustopečích dlouhodobě chybí ubytování pro seniory, kteří potřebují pomoci s běžnými úkony, a Sociální odbor se stále potýká s otázkou, jak pomoci samoživitelům s dětmi, kteří se ocitnou v bytové nouzi. „Díky podnětům vznikla pracovní skupina a následně koncepce, která se dnes naplňuje,“ uvedla Potměšilová.
V současné době je zpracována projektová dokumentace na dva bytové domy, které se postaví za předpokladu, že vyjdou dotační žádosti. První dům bude mít 11 bytů, 10 jednolůžkových a 1 dvoulůžkový, a bude bezbariérový. Bude určený pro osoby nad 65 let a pro zdravotně znevýhodněné osoby. „Předpokládané náklady jsou vyčísleny na 15,2 milionu korun. O dotaci bylo požádáno na konci roku 2017 a žádali jsme z dotačního programu Ministerstva pro místní rozvoj, který se jmenuje Podpora bydlení 2018,“ řekla projektová manažerka Pavla Novotná. Maximální podpora dotace je 6,6 milionu korun. Výsledky žádosti o dotaci budou zveřejněny v dubnu. „Pokud bychom dotaci dostali, tak se může ihned stavět,“ doplnila.
V druhé části pozemku vznikne bytový dům se šesti byty, určený pro matky nebo otce s dětmi v hmotné nouzi. Město bude žádat o dotaci z výzvy Sociální bydlení II, která bude vyhlášena v nejbližších týdnech. Domy tedy budou postaveny postupně. „Pokud se podaří zrealizovat oba tyto bytové domy, tak se naplní idea, že by se v tomto relativně malém prostoru mohlo setkávat několik generací od seniorů po malé děti a mohlo by to příjemně fungovat,“ podotkl místostarosta Bořivoj Švásta.
Na pozemku začnou vyklízecí práce, jakmile počasí dovolí. „Chceme to udělat svépomocí, abychom ušetřili peníze. Zdemolujeme budovu, která nemá žádné využití, odstraníme přístřešek, součástí prací je i vyřezání dvou stromů. Garáže využijí městské služby,“ uzavřel Švásta.

-ves-

23420

 

odebírejte přes RSS