Hustopečské církve připravily na letošní Noc kostelů bohatý program. Nenechte si ho ujít!

21. 5. 2019 · 1 minuta čtení
Téma Kultura

V modlitebně Apoštolské církve na Kollárově ulici si po celý večer budete moci prohlédnout prostory Křesťanského centra. Pro každého návštěvníka bude připraveno drobné občerstvení, káva, čaj i něco na zub, bude se i grilovat. Bude možné si prohlédnout Bible a biblickou literaturu, kterou návštěvníkům představí předseda České biblické společnosti. K dispozici budou jednak staré a historické tisky, ale také moderní nástroje na studium Bible.
Vystaveny budou i suvenýry a předměty přivezené z afrických cest, můžete ochutnat tamní jídla a popovídat si o životě v Tanzanii, Malawi, Jižním Súdánu či Zambii přímo s účastníky těchto exotických cest.

V kostele sv. Václava a sv. Anežky české na Dukelském náměstí program zahájí v 18:00 mše svatá se zpěvy, poté se v kvízu můžete seznámit s patronkou kostela, podívat se na ivot farnosti ve fotografiích nebo se zastavit ve farní kavárně. Jedním z hlavních bodů programu bude v 19:00 vyhlášení výsledků výtvarné soutěže a výstava přihlášených děl. Návštěvníci si mohou popovídat i s otcem Janem Nekudou, od 21:00 přijít na meditativní modlitbu se zpěvy skupiny Srdce. Program uzavře od 22:00 vystoupení mladých varhaníků.
Od 19:00 do 21:00 bude otevřena i běžně nepřístupná kaple svatého Rocha na Křížovém kopci.

V evangelickém kostele na Masarykově náměstí si od 18:00 můžete poslechnout absolventský koncert ZUŠ. Rodiče s dětmi si mohou vyrobit historické zbraně, řemdihy a placáty, nebo můžete shlédnout prezentaci na historické téma. Jste srdečně zváni.

 Více informací najdete na webových stránkách www.nockostelu.cz.

-kam-

odebírejte přes RSS