Hustopečští výtvarníci se zapojili do projektu Umění v katalogu

13. 4. 2021 · 2 minuty čtení · 4 fotografie
Téma Kultura
V květnu 2021 vyjde katalog uměleckého projektu, na němž se podíleli výtvarníci z Hustopečí, Otrokovic a Vídně. Jeho název zní UMĚNÍ V KATALOGU a jeho iniciátorkou a autorkou grafického designu je vídeňská výtvarnice a kurátorka Silvia SIKO Konrad.

Protože také v Rakousku je více než rok paralyzována muzejní a galerijní sféra, usoudila Silvia Konrad, že místo zamýšlené společné výstavy, která se nemohla uskutečnit kvůli protiepidemickým opatřením, vytvoří prezentaci formou katalogové výstavy s předsevzetím, že „umění mluví jazykem, který nepotřebuje překlad“ a že podle Josepha Beuyse platí: „umění = člověk = kreativita = svoboda“.

Výtvarného projektu se účastní deset umělců z Výtvarné skupiny ALFONS – Hustopeče (ve složení Robert Buček, Marie Grůzová, Bohuslav Janovský, Pavel Klak, Martina Klaková, Jiřina Kulíšková, Michal Mikulič, Jarmila Milotová, Roman Müller, Jana Rozková), deset umělců z otrokovického spolku ROZUMĚNÍ a dvacet umělců z Vídně. Každý z nich je zastoupen fotografiemi čtyř děl a údaji o svém životě a cestě k výtvarnému umění.

Katalog představuje soudobá mnohovrstevná díla (malba, grafika, koláž, ilustrace, kombinovaná technika, práce z ručního papíru, fotografie, keramika, plastika, sochařství, objekty z kůže a dřevořezba) a je zatím posledním výstupem již 12leté intenzivní spolupráce (projekt Brücken bauen – Stavění mostů) hustopečské výtvarné scény s vídeňským uměleckým prostředím, která započala v říjnu 2009 výstavou Sturm und Drang, jíž se v Městském muzeu a galerii Hustopeče prezentovali Silvia Konrad, Ernst Zdrahal a Martina Tineda Eder.

Katalog je dvoujazyčný a má 102 stran; kvalita papíru umožňuje co nejvěrnější zachycení barevných předloh. Vydání katalogu se uskutečňuje díky finanční podpoře Rakouského ministerstva kultury (Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlicher Dienst und Sport). Katalog si lze prohlédnout na stránkách www.sikoart.com; cena jednoho výtisku činí 10 eur. Případní zájemci mohou napsat na: sikoart@sikoart.com.Je určitě velmi potěšitelné a optimistické, že i navzdory koronavirové krizi, která těžce dopadla i na kulturu, může být prezentováno aktuální výtvarné umění, a to navíc na vysoké estetické úrovni a s přeshraničním přesahem…

Soňa Nezhodová,
vedoucí Městského muzea a galerie Hustopeče

odebírejte přes RSS