Investice roku 2022? Parkoviště u polikliniky nebo amfiteátr na spoláku

25. 1. 2022 · 4 minuty čtení · 2 fotografie
Téma Z města

Vstup do nového roku bývá časem ohlédnutí a zároveň představení smělých plánů. Proto vám přinášíme přehled nejvýznamnějších investic, které se v Hustopečích podařilo v minulém roce zbudovat a také těch, které nás čekají v roce 2022. 

Ve schváleném rozpočtu je na investice a opravy aktuálně vyčleněno 35 milionů korun. 

 • Základní škola Nádražní prošla významnou modernizací. Budova má nové vstupní dveře, bezbariérový přístup, výtah i novou multimediální učebnu. Ne všechny úpravy jsou viditelné na první pohled, pro fungování školy jsou však zásadní, díky dotacím škola získala pokrokové učební pomůcky a vybavení. 
 • V únoru se oficiálně otevřela Mateřská škola Na Sídlišti po náročné stavbě dvou tříd nad původní budovou. Cílem nástavby bylo vytvořit dostatek kapacit pro předškolní děti z Hustopečí a jejich okolí. S prací se dále pokračovalo na zahradě školky, kde vznikl unikátní herní prostor, který budou děti moci využívat celoročně. 
 • Zahájení opravy dvoupodlažního objektu Střelnice v ulici Na Hradbách je šťastným koncem dlouhodobé snahy o záchranu jedné z nejstarších budov ve městě. Střelnice se stane muzeem vinařství s důrazem na historii Hustopečí.
 • Novinkou v rozpočtu města bylo zavedení participativního rozpočtu. V rámci projektu Tvoříme Hustopeče se o vyčleněných 500 tisíc korun ucházelo dvacet různorodých návrhů. Ve veřejném hlasování získaly největší podporu projekty vybudování discgolfového hřiště na Křížovém kopci, pás zeleně za ulicí Generála Peřiny a dětské hřiště u sportovní haly.
 • Město významně investovalo i do parkovacích ploch (Údolní), veřejného osvětlení (Brněnská, Údolní), pozemních komunikací (horní část Dukelského náměstí) a chodníků (Bratislavská, Nerudova, Šafaříkova, Alšova).
 • Nepřestává se ani s výsadbou zeleně po celém městě a jeho okolí. Velké úpravy čekají ulici Generála Peřiny. „Na téměř 3 tisících m2 plochy bude vysazeno 26 stromů, 1 267 keřů, 920 trvalek, 1 200 cibulovin a 1,5 tisíce m2 trávníků. Nebude chybět ani mobiliář,“ představil záměr místostarosta Bořivoj Švásta.
 • Letos se bude pokračovat s úpravami hřbitova. Po velkých problémech s vodou (vytopení hřbitova po větších deštích) se prozatím upustilo od dlouho očekávané opravy hřbitovní zdi. „Necháváme vyprojektovat podrobný plán toho, co se musí na hřbitově nyní řešit, protože těch nedostatků je tam stále hodně,“ vysvětlila starostka Hana Potměšilová. „Začneme tím, že voda bude rozvedena od zdroje až do evangelického hřbitova“, dodala.
 • Na jaře by měl být zkolaudován Domov pro seniory se zvláštním režimem, který staví Jihomoravský kraj vedle polikliniky. Parkoviště u polikliniky už volá po opravě a nyní se dočká kompletní rekonstrukce. Šedesát parkovacích míst plynule naváže na stavební úpravy terénu vzniklé stavbou domova pro seniory.
 • V roce 2019 koupilo město Hustopeče dům po paní Nohelové. Měšťanský renesanční dům na Dukelském náměstí je kulturní památkou. Stav budovy odpovídá stáří, proto se postupně opravuje, nyní je na pořadu oprava střechy.
 • Rozhledna v mandloňových sadech slaví deset let provozu, slavnostní otevření se konalo 31. března 2012. Každoroční kontroly stavu ukazují drobné nedostatky, které jsou průběžně odstraňovány. V roce 2022 dojde k větší opravě s cílem zvýšení bezpečnosti pro místní návštěvníky i turisty.
 • Již několik let má město k dispozici architektonickou studii na modernizaci společenského domu. Ambiciózní plán počítá s řadou úprav v budově a také v přilehlém okolí. První vlaštovkou celkové proměny místa bude stavba amfiteátru v zahradě pod společenským domem. „Vznikne zde letní areál s pódiem, tanečním parketem a zázemím pro účinkující. Konečně se hody nebudou muset konat na ulici,“ dodala starostka.
 • Nemalé částky budou také směřovat do oprav veřejného osvětlení, které je v některých částech města již na hraně životnosti. Nové veřejné osvětlení se bude stavět na komunikaci, která spojí ulici Žižkovu a kruhový objezd směrem na Velké Němčice.

Stejně jako v minulém roce, dojde k vyhlášení participativního rozpočtu. „Budeme se těšit na návrhy všech občanů,“ uzavřela starostka. 

Další investiční akce budou realizovány za pomocí prostředků převedených z předchozího roku a především v návaznosti na vypsané dotační tituly.
-ves- 

Realizované projekty v roce 2021 (v tis. Kč):
79217

* Projekt Polyfunkční komunitní centrum nebyl v roce 2021 realizován, ale získali jsme na něj zpětně finance ve výši 13 847 tisíc korun. 

 ** Ve spolupráci s partnerskou obcí Habovka jsme úspěšně realizovali projekt zaměřený na prevenci a výměnu zkušeností se zvládáním pandemických stavů.

Projekty, které budou realizovány v roce 2022:
79218

Dále bylo v roce 2021 požádáno o spolufinancování několika plánovaných projektů, kdy k dnešnímu dni není znám výsledek žádosti o dotaci: 

 • Rekonstrukce tenisových kurtů
 • Výsadba ovocných stromů za městem Hustopeče
 • Obnova místních komunikací ve městě Hustopeče
 • Tvář města Hustopeče a obce Habovka v proměnách času
 • ZŠ Nádražní – přístavba jídelny

Úspěšně dokončený a poměrně rozsáhlý projekt zeleně Vybrané skladebné části ÚSES byl přihlášen do nové soutěže Jihomoravského kraje s názvem Cena za krajinu 2021, tak nám držte palce. 

Kolektiv pracovníků Majetkoprávního odboru města Hustopeče

odebírejte přes RSS