Jaroslav Vysloužil chce řešit přeplněnost tříd

20. 9. 2018 · 2 minuty čtení · 1 fotografie · 1 video

Od srpna 2018 vede Základní školu Komenského nový ředitel. Pomyslnou štafetu převzal Jaroslav Vysloužil po Miroslavu Patlokovi, který škole, jejímu budování a rozvoji zasvětil mnoho let. Vysloužil začal svou pedagogickou kariéru v roce 1987 na základní škole v Břeclavi a následně ve Velkých Bílovicích. Vyučoval tělesnou výchovu, zeměpis a práci s počítačem. Od roku 1989 pracoval v Rakvicích. „Zde jsem 25 let působil ve funkci ředitele. Za tu dobu se škola v roce 1997 rozrostla o mateřskou školu. Na okraji obce vznikl jeden velký areál plus venkovní hřiště, sad a park. Je to ideální rozložení, ideální škola,“ popsal své poslední působiště Vysloužil.


Ve škole v Rakvicích bylo kolem 300 dětí, ale rozlohou byla velmi podobná Základní škole Komenského. Tu v tomto roce navštěvuje 671 žáků a má kolem 80 zaměstnanců. „Po příchodu jsem se zde střetl se vstřícností a s pracovitými lidmi. Střetl jsem se také s provozními problémy, které jsem do této doby nepoznal. Co do interiéru a vybavení školy jsem se posunul o několik let zpátky, ale o to příjemnější bude budování,“ seznámil se svými prvními pocity po příchodu do školy Vysloužil.
Nový ředitel vidí jako největší problém školy její přeplněnost. Všechny učebny jsou plně vytíženy a chodby školy jsou o přestávkách plné stěhujících se dětí. „Z těch 671 žáků bydlí přibližně polovina dětí mimo Hustopeče. Realita je taková, že na druhém stupni je téměř ve všech třídách 30 žáků, což je na hraně únosnosti jakékoliv pedagogické práce,“ shrnul Vysloužil.
Navíc se právě probíhající výstavba učeben a výtahů, která přinese objektu bezbariérovost, dotkla dílen, místnosti pro keramiku a školní kuchyňky. „Tento rok je pro nás tzv. stavebním rokem. Jsme tím limitováni, ale bez problémů to přežijeme a cena za to ve formě výstavby pěti nových učeben určitě stojí,“ řekl Vysloužil.
Vize do budoucna jsou jasné. Pokračovat ve vzdělávání žáků a pracovat na možnostech snižování počtu dětí ve třídách. „Věřím, že pokud se podaří vyřešit přeplněnost tříd, uvolníme si prostory a snížíme počty žáků ve třídách, což jde, ale je to dlouhodobý proces, tak se zlepší vše, co těm žákům můžeme předat,“ uzavřel Vysloužil.

-ves-

32715

 

odebírejte přes RSS