Mapování terénu pomůže zachovat přírodu

5. 4. 2023 · 2 minuty čtení · 13 fotografí · 1 video
Téma Z města
Hustopečsko je jedním z nejsušších míst v České republice, což se mimo jiné projevuje erozí půdy nebo vysycháním toků. Vedení města Hustopeče dlouhodobě hledá možná řešení, což dokazuje například budováním tzv. ÚSESů, tedy ostrovy zeleně v širých lánech polí. Aby byl plán na záchranu zeleně ucelený a komplexní, požádalo vedení města o zapojení do projektu Živá krajina


Dobrovolníci projektu poprvé vyrazili do terénu v sobotu 1. dubna a po následující rok budou podrobně monitorovat přírodu v okolí i uvnitř města, aby následně navrhli vhodná opatření. „Chodíme opravdu poctivě a pomocí dronů a mobilní aplikace a zaznačujeme do map všechno, co uvidíme. Současně s tím studujeme i historické materiály a všechno dohromady potom analyzujeme, posuzujeme a navrhujeme nejvhodnější opatření. Ať se to týká vody, půdy či zeleně,“ vysvětlil zakladatel projektu Jiří Malík, dlouholetý ekolog z Hnutí Duha, profesně vodař Správy CHKO Broumovsko. Ten je předsedou sdružení, garantuje i odborné zázemí sdružení. Má dlouholeté zkušenosti s revitalizacemi přímo v terénu i ochranou kvality povrchové vody, procesem EIA, lesnictvím, zemědělstvím, odpadovou problematikou, ochranou přírody, práva na úseku životního prostředí a ochrany přírody a krajiny. 

Vedení města od projektu očekává řešení nejpalčivějších problémů. „Především je to sucho a dlouhodobé vysychání toků. To je priorita. Budeme se věnovat i větrné erozi a melioraci,“ nastínil Malík.

Živá krajina působí po celé republice a kromě přírodních problémů řeší i ty byrokratické, na které podobné projekty naráží. „Stěžejní je otázka vlastnická, která se řeší po celém státě. Musí se zlepšit dotační politika, aby zemědělci nepřicházeli o zisky jenom proto, že na jejich území má vzniknout nějaké opatření, ať už je to les či mokřad. Proto i náš spolek živě lobuje za zlepšení dotační politiky a věříme, že než skončíme s projektem v Hustopečích, tak se podaří podmínky zemědělcům lépe nastavit,“ tvrdí Malík. 

Město Hustopeče po ročním monitorování obdrží přesný návod na to, jakými kroky a investicemi pečovat o přírodu ve městě i okolí, aby ustála klimatické změny. „Těch jednotlivých opatření budou stovky, možná tisíce. Od těch nejmenších až po velké projekty. Až praxe ukáže, jak to dobře celé bude fungovat, pakliže se opatření dodrží, ale můžu se zaručit, že to bude nesrovnatelně lepší, než teď,“ zaručuje se Malík. -nov-

odebírejte přes RSS