Město koupilo strategický pozemek

3. 3. 2017 · 2 minuty čtení · 1 video
Téma Z města
S rozvojem v lokalitě, kde je zakoupený pozemek umístěn, se počítá již ve schváleném územním plánu z roku 2013. Jeho koupě mimo jiné umožní řešit problémy v dopravě. Strategický pozemek se nachází v atraktivní průmyslové oblasti, leží za firmami Westfalia a Linden až po hranici s katastrem Starovic. Jeho rozloha je přibližně 15 tisíc m2. Koupě pozemku byla schválena zastupitelstvem města v prosinci 2016 za cenu přibližně 11 milionů korun, což odpovídá ceně 700 korun za m2.

Zakoupeného pozemku se již týkají dvě zadané projektové dokumentace. Jednou z nich je projekt na cyklostezku, která navazuje na projekt cyklostezky obce Starovice a měla by být vedena až po ulici Nádražní. „Současně s projektovou dokumentací na cyklostezku město zadalo projekt pro územní řízení na veřejné plochy a komunikace od napojení na krajskou komunikaci Brno – Břeclav, na ulici Žižkovu a potom do rozvojové zóny, která se týká rodinných domů a bytových domů,“ doplnil investiční technik Radek Krušina. 

Hlavními důvody, které zastupitele vedly ke koupi pozemku, je vybudování komunikace a její napojení na krajskou silnici Brno – Břeclav. Nová silnice umožní zásobování firem v průmyslové zóně a ulehčí tak ulicím Hybešova a Žižkova, protože zde ubyde nákladní doprava. Současně tato komunikace umožní ze strategického pohledu vjezd do obydlené zóny a tím se sníží dopravní zátěž v Hustopečích. Právě zde se totiž nachází prostor pro další rozvoj města a výstavbu bytových či rodinných domů. Dalším plánovaným projektem souvisejícím s pozemkem je vybudování cyklostezky Starovice – Hustopeče. „Rozhodně se ulehčí dopravě a navíc budeme moci pracovat na vzniku cyklostezky, která má být ve výhledu napojená až na Velké Němčice a potom na Brno,“ uzavřel místostarosta Bořivoj Švásta. Koupě tohoto pozemku je zásadní plánovanou investicí města Hustopeče z rozpočtu pro rok 2017. Již nyní je zájem ze strany podnikatelů o odkoupení částí pozemku pro další záměry. Tím se část této investice vrátí zpět do městské pokladny.

-ves-

 

 

 

 

 

odebírejte přes RSS