Činnost

Ivan Chrastina
vedoucí organizační složky Městské služby Hustopeče

chrastina@hustopece.cz
tel.: 604 983 685
kontaktní seznam zaměstnanců
Právní statut: organizační složka města
Zřizovatel: Město Hustopeče 

Organizační složka zajišťuje tyto činnosti v Hustopečích:

  • Údržba chodníků a místních komunikací včetně zařízení
  • Údržba veřejné zeleně
  • Správa a údržba dětských hřišť včetně zařízení  
  • Zabezpečení provozu a údržby veřejných záchodků
  • Zabezpečení provozu a údržby městského hřbitova
  • Zabezpečení správy včetně provozu a údržby sběrného dvora
  • Zabezpečení služeb pro zřizovatele a jím zřízené organizace