Mimořádně talentované nebo hendikepované děti z nízkopříjmových rodin podpoří grant

10. 4. 2018 · 1 minuta čtení
Téma Z města

Vyhlášení 2. ročníku podpory zaměřené na děti a mladistvé do 26 let

Rada města Hustopeče v roce 2018 na návrh Sociální komise schválila Sociální program jednorázové podpory pro děti. Cílem tohoto grantu je finanční, popř. věcná podpora dětí z rodin, které:

- nemají dostatečné prostředky na rozvoj talentu nebo mimořádného nadání svého dítěte nebo

- mají zdravotně hendikepované dítě a potřebují zakoupit pomůcky, léky nebo léčbu pro své dítě a současně nelze tuto pomůcku, lék nebo léčbu pořídit z veřejně dostupných zdrojů (pojišťovny, příspěvky z ÚP) nebo

- nemají vyšší příjem než 3násobek životního minima a nemohou svým dětem zajistit nákladnější aktivity (za podmínky aktivního řešení své tíživé situace).

Cílem tohoto grantu je podpora mimořádně nadaných a talentovaných dětí, dále pak zdravotně hendikepovaných dětí a dětí z nízkopříjmových rodin. Grant by měl pomoci tam, kde nemohou výše uvedené rodiny z finančních důvodů více pracovat na osobním rozvoji či zdravotním stavu svých dětí. Tyto sociální granty úspěšně fungují v jiných obcích a městech. Nemusí se vždy jednat o přímou finanční pomoc, ale třeba i o zakoupení hudebního nástroje, jezdeckých potřeb, sportovních potřeb, zdravotních a kompenzačních pomůcek a jiné. Konkrétní podmínky jsou uvedeny v příloze. Roční výše podpory je stanovena v rozmezí 3.000 Kč – 50.000,- Kč. Na podporu v rámci tohoto projektu však není právní nárok.

Město Hustopeče tímto vyhlašuje 2. ročník Sociálního programu jednorázové podpory pro vybrané děti a mladistvé do věku 26 let. Sběr žádostí bude probíhat do 31. 5. 2018 na Sociálním odboru MěÚ Hustopeče.

SOCIÁLNÍ PROGRAM JEDNORÁZOVÉ PODPORY

V případě dotazů se obracejte na:

Bc. Tomáš Laz, DiS. (519 441 029, socialni@hustopece.cz),

Antonie Koblihová, DiS. (519 441 024, koblihova@hustopece.cz)

Pavel Furch, DiS. (519 441 021, furch@hustopece.cz)

Tomáš Laz, vedoucí Sociálního odboru

odebírejte přes RSS