Místní poplatky za rok a plán svozu odpadů 2024

5. 12. 2023 · 1 minuta čtení · 1 fotografie
Téma Z města
Vážení občané, od roku 2024 nastanou změny u některých místních poplatků.
Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství

 • Sazba poplatku za kalendářní rok činí 900 Kč
 • Splatnost poplatku je do 31. května příslušného kalendářního roku
 • Poplatníkem poplatku je:
  Fyzická osoba přihlášená ve městě
  Vlastník nemovitosti zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu určenou k rekreaci, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba, a která je umístěna  na území města

Místní poplatek ze psů, sazba poplatku za kalendářní rok činí:

 • Za psa, jehož držitel je přihlášen nebo má sídlo v rodinném domě - 300 Kč
 • Za psa, jehož držitel je přihlášen nebo má sídlo v bytovém domě - 600 Kč
 • Za druhého a každého dalšího psa:
  Držitel přihlášen v rodinném domě - 400 Kč
  Držitel přihlášen v bytovém domě - 800 Kč
 • Za psa, jehož držitelem je osoba, která nejpozději v roce, ve kterém jí vznikne poplatková povinnost, dovrší 65 let - 200 Kč
 • Za druhého a každého dalšího psa držitele, který dosáhne 65 let - 300 Kč
 • Splatnost poplatku je do 31. května příslušného kalendářního roku
 • Poplatníkem poplatku je držitel psa staršího tří měsíců

 

Nečekejte na složenku. Složenky s upozorněním na dlužné částky nebudeme posílat. Není povinností správce poplatku zasílat složenky a upozornění na nedoplatek. Poplatník si své poplatkové povinnosti hlídá sám. Včas neuhrazené místní poplatky jsou vyměřeny platebním výměrem, mohou být zvýšeny až na trojnásobek a jsou vymáhány formou exekuce.
PLATBU MÍSTNÍCH POPLATKŮ lze provést na obou pokladnách městského úřadu hotově či platební kartou. Poplatníci mohou příslušnou částku poukázat také prostřednictvím bankovního převodu na číslo účtu 19-1382158309/0800.
K platbě je potřeba znát variabilní symbol, který získáte na tel. čísle   519 441 050 nebo e-mail: chalupkova@hustopece.cz, pokud jste tak již neučinili v předchozích letech.
Nově lze platbu provést přes portál občana 

Za Ekonomický odbor MěÚ Hustopeče, Martina Chalupková

103420 

 

 

odebírejte přes RSS