Název se mění, samotná služba nikoliv

12. 8. 2020 · 2 minuty čtení · 1 video
Téma Z města

Přes rok a půl poskytuje město Hustopeče sociální službu, která do nedávna nesla název Senior Taxi. Ta je za symbolickou cenu k dispozici seniorům i osobám se zdravotním postižením. Zmíněná služba byla jedním z bodů programu posledního setkání Rady města, kde se řešil její nový název. Proč?


„Před časem jsme dostali podnět od jednoho taxikáře, který upozornil na to, že by název nemusel být v souladu se zákonem. Právníci na Majetkoprávním odboru se zabývali zákonem 111 z roku 1994, který řeší silniční dopravu a řeší podnikatelský subjekt – taxislužbu. Naznali, že názor pana taxikáře je správný, protože Senior taxi není podnikatelská činnost, ale sociální služba. Doporučili, aby se změnil název nově na Senior doprava,“ říká místostarosta Bořivoj Švásta. Veškeré úkony byly taktéž konzultovány s pracovníkem Ministerstva dopravy, který jejich názor potvrdil.

Senior doprava spadá pod Penzion a pečovatelskou službu Hustopeče, zavítali jsme tedy za paní vedoucí, která nám o této službě pověděla více: „Když nějaký senior nebo osoba, která si vyřídí průkazku, potřebuje někam zavést v rámci města Hustopeče, tak si zavolá – nejlépe jeden den předem – a domluví se s námi, odkud kam potřebuje odvést. Nejčastěji se jedná o cesty k lékaři, ale například na nákupy, ke kadeřnici či na hřbitov,“ říká paní Monika Trčková, vedoucí organizační složky. Služba je místními seniory hojně využívána. „Za prázdniny jsme odvezli zhruba 168 cest. Na den to vychází od 0 až 15 jízd za den,“ říká paní Trčková.

Zájemci o tuto službu si musí vyřídit již dříve zmiňovanou průkazku. „Průkazku vydáváme my, je to jednoduchý doklad, kde je jméno a příjmení osoby, která cestuje, jeho fotografie a z druhé strany je naše razítko a kontaktní telefon, kam mohou volat a objednávat si cesty,“ dodává Trčková.

Tato změna s sebou nese pouze drobné komplikace spojené s úpravou dokumentů, zároveň si klienti musí zvyknout na nový název. Senior doprava jezdí pouze v rámci města Hustopeče a je k dispozici od pondělí do pátku, od 7 do půl 3. Částka, za kterou Senior doprava bude jezdit, se nemění. „Cena je od začátku stejná, držíme 20 korun za přistavení auta,“ dodává místostarosta.

Více informací naleznete ZDE.

odebírejte přes RSS