Noc kostelů ve znamení hudby a ztišení

5. 6. 2023 · 2 minuty čtení · 10 fotografí · 1 video
Téma Kultura
Již 14 let otevírá celostátní akce Noc kostelů dveře do církví a modliteben hned v několika státech. V letošním roce se do oblíbené události zapojila římskokatolická farnost při kostele svatého Václava a evangelický sbor v kostele na Masarykově náměstí. Právě tam zahájili dlouhý večer absolventi Základní umělecké školy. 


Šestnáct absolventů zazpívalo a zahrálo posluchačům klasickou hudbu i moderní písně a připravilo tak návštěvníky kostela na další program. „Koncert Zušky je vždycky takovým krásným začátkem a nám to pomáhá s programem. Letos je koncert opravdu obsáhlý, takže na něj navážeme dalšími zpěvy a já jsem si připravil takové povídání o tom, jak lidí jako jednotlivci utváří naše kostely. Je zajímavé sledovat, jak osobnostní rysy věřících utváří atmosféru celého kostela. Ale nebude to žádná dlouhá přednáška, protože ze zkušenosti víme, že příliš mnoho slov spíše škodí,“ smál se dobře naladěný farář České církve evangelické Jiří Gruber. 

Kostel sv. Václava na Dukelském náměstí sázel na ztišení a klidnou atmosféru. Po mši svaté se kostel začal plnit svícemi, lidé si mohli zajít do kavárny nebo si zajít na komentovanou prohlídku. O hudební zážitek se postarala klavíristka Inha Rudnichenko a kytarový virtuos Artem Pozdniakov.

Program v obou kostelích byl spíše komorní. Již několikátým rokem totiž v Hustopečích, na rozdíl od jiných měst, zájem ze strany návštěvníků o otevřené kostely upadá. Přesto od akce církve neustupují. „Já to vidím jako nabídku, příležitost. Několikrát se mi potvrdilo, že právě lidé, kteří každý den chodí kolem kostela a přemýšlí, jak to vypadá uvnitř, přijdou spíše při Noci kostelů než při klasické bohoslužbě. Je to o překonání nějakého ostychu možná. Třeba v Brně je to více živé, je to velké město se spoustou kostelů, které návštěvníci doslova obchází, někde se zdrží, někde si jen prohlédnou architekturu. Tady jsme přece jenom na malém městě, takže asi ani nemůžeme očekávat davy, i když by to bylo hezké,“ posteskl si duchovní. 

Kdo do některého z hustopečských kostelů zavítal, určitě nebyl zklamaný. Atmosféra staveb a doprovodné slovo přinášelo prostor ke ztišení a přemýšlení. Mottem letošního ročníku byl biblický verš: Po světle dne totiž nastupuje noc, kdežto žádné zlo nepřemůže moudrost. -nov-

odebírejte přes RSS