Nová budova Pavučiny se začne stavět v září. Radní vybrali nejlepší nabídku na zhotovitele

19. 7. 2017 · 3 minuty čtení · 1 fotografie
Téma Z města

Radní se sešli na své 69. schůzi v úterý 18. července 2017. Jednali o vyhlášení záměru pronájmu restaurace vedle společenského domu a pronájmu prostor na Poliklinice společnosti Girasole. Zabývali se rekonstrukcí části komunikace v ulici Tábory a opravou poškozených úseků silnic. Schválili zapojení města do projektu, který mapuje rodinnou a sociální situaci a také objednávku publikace Vaše cesty k bezpečí. Zadali zpracování auditu největších příjemců dotací z rozpočtu a vybrali nejvhodnější nabídku na novou stavbu objektu Centra volného času Pavučina.  

Je vybraná firma na postavení nové budovy Pavučiny
O veřejnou zakázku na vybudování budovy Polyfunkčního komunitního centra Pavučina se zajímalo 10 uchazečů. Tato investiční akce města bude stát necelých 27 milionů korun a zvýší komfort nejenom dosavadním uživatelům Pavučiny. Nově se zde budou poskytovat i sociální služby. Vedení města spolu se sociálním a majetkoprávním odborem nyní jednají s různými organizacemi, uvažuje se i o umístění chráněné dílny. „Na stavbu Polyfunkčního komunitního centra si město vzalo úvěr ve výši 31 milionů korun. Zároveň se připravuje žádost o dotaci, která v případě schválení může pokrýt až dvě třetiny investic,“ doplnila starostka Hana Potměšilová.
Stávající budova byla postavena v osmdesátých letech minulého století a sloužila pro dočasné ubytování dělníků. Během let v ní proběhly dílčí rekonstrukce, proto je pro návštěvníky stále příjemná, ale je nesmírně energeticky náročná a má malé ubytovací prostory. Nová budova by měla mít dvě patra. Pavučina tím získá větší kapacitu a rozšíří se i materiální zázemí nebo prostory pro chovatele. Centrum navštěvuje celoročně kolem 260 dětí týdně a nabízí přibližně 40 kroužků.  

Restaurace na ulici Herbenova hledá nového nájemce
Vedení města vyhlašuje záměr pronájmu restaurace v sousedství Společenského domu Hustopeče. Pronájem se týká pohostinství, včetně stávajícího vybavení, na ulici Herbenova. K objektu patří i sklep, nákladní výtah a předzahrádka. Současný nájemce podal výpověď z nájmu. 

V prostorách prvního patra na Poliklinice bude sídlit společnost Girasole
Společnost Girasole, poskytovatel domácí sociální péče, projevila zájem o pronájem prostor v prvním patře Polikliniky, kde byla dříve kožní ambulance. Prostory bude využívat od 1. srpna. Stále je možnost pronájmu dvou místností ve třetím patře, kde donedávna sídlila kardiologická ambulance. V objektu se nachází výtah. Upřednostňují se nabídky, které hodlají využít prostor k poskytování služeb péče o tělo a zdraví člověka. 

Část ulice Tábory bude přes prázdniny uzavřena
Na ulici Tábory, v úseku mezi ZŠ Komenského a SOŠ a SOU Hustopeče, se bude po dokončené rekonstrukci plynovodu provádět rekonstrukce vodovodu. Zároveň dojde k opravě obrubníků a spodní vrstvy vozovky před položením horní vrstvy asfaltu. Tento úsek komunikace bude od konce července do začátku školního roku uzavřen.  

Vybrané úseky silnic v havarijním stavu budou opraveny 
Zaměstnanci majetkoprávního odboru a městských služeb vytipovali nejvíc poškozené části místních komunikací. Jedná se o úseky v ulicích Kurdějovská, Šafaříkova, Žižkova, U Větrolamu, Vinařská, Kpt. Jaroše a Javorová. Na jejich opravu vyčlenilo vedení města téměř 300 tisíc korun a budou ji provádět dvě firmy.


18838

Poškozená komunikace v ulici Žižkova, FOTO: archiv MěÚ Hustopeče

Hustopeče se zapojily do projektu audit familyfriendlycommunity 
Sociální odbor inicioval zapojení města Hustopeče do projektu audit familyfriendlycommunity, který zajišťuje Jihomoravský kraj. V rámci auditu dojde ke zmapování sociální a rodinné situace ve městě, vypracuje se přehled existujících opatření zaměřených na děti, rodiny a starší generaci. Díky tomuto projektu pak budou zaváděná opatření odpovídat poptávce ve městě. 

Každá hustopečská domácnost dostane publikaci Vaše cesty k bezpečí
Hasičský záchranný sbor JmK, Krajské ředitelství policie JmK a Zdravotnická záchranná služba JmK vydaly publikaci Vaše cesty k bezpečí aneb chytré blondýnky radí pro potřeby preventivně výchovné činnosti. Brožura poradí, jak správně postupovat při běžných druzích ohrožení, včetně ohrožení bezpečnosti či majetku. 17 hlavních kapitol se zabývá 67 tématy, například jak vyřešit návštěvu podomních prodejců, jak nahlásit mimořádnou událost, co dělat při nálezu nevybuchlé munice či kde a jak se ukrýt v případě nebezpečí.
Cílem této publikace je pomoci připravit občany na stále častější a rozmanitější formy ohrožení. Každá hustopečská domácnost nalezne do konce roku 2017 tuto brožuru ve své schránce. Místní vydání bude rozšířené o důležitá lokální telefonní čísla. 

Příjemce největších dotací z rozpočtu města čeká finanční audit
Dotace z rozpočtu města přidělují zastupitelé ve dvou etapách. Největší částky míří do tří sportovních subjektů. Jedná se o TJ Agrotec Hustopeče, FC Hustopeče a Plavecký klub Hustopeče. Starostka Hana Potměšilová pověřila interní auditorku města k vypracování finančního auditu zaměřeného na využívání finančních prostředků z dotací. 

-ves-


odebírejte přes RSS