Nová cyklostezka, opravy chodníků, posouzení dopravy ve vytipovaných lokalitách nebo obsazení pracovních pozic. Radní jednali

17. 5. 2018 · 2 minuty čtení · 1 fotografie
Téma Z města

Radní města Hustopeče se sešli na své 93. schůzi. Řešili například plánovanou cyklostezku, opravy chodníků v ulici Javorová, projektovou dokumentaci k posouzení dopravy ve vytipovaných lokalitách, strategii sportu i výběrové řízení na obsazení pozice vedoucího nové organizační složky Penzion a pečovatelská služba Hustopeče.
Vedení města podalo v lednu žádost o dotaci na výstavbu cyklostezky, která se napojí na tu ze Starovic.
Oba projekty peníze ze Státního fondu dopravní infrastruktury získaly. V Hustopečích se naváže na starovickou cyklostezku v ulici Žižkova, pokračovat se bude přes Tábory až k základní škole Komenského. „Hlavním cílem je zvýšení bezpečnosti dětí a vůbec všech lidí na kole. Nyní se již projektuje prodloužení až k základní škole Nádražní,“ upřesnil místostarosta Bořivoj Švásta.  Radní města nyní schválili výběrové řízení na zhotovitele cyklostezky. Stavba počítá s náklady okolo 12 milionů korun, téměř 6,5 milionů pokryjí peníze z fondu. Samotná realizace investice by měla začít v srpnu 2018 a dokončena v červnu 2019.
Soutěží se stavební práce v mateřské škole Pastelka. „Tady se jedná již o třetí, poslední etapu rekonstrukce, která řeší sklady, kanceláře a kuchyni. Třídy a sociální zázemí pro děti, které byly prioritou, obsahovaly již první dvě části,“ doplnil Švásta.
Radní posunuli plánovanou rekonstrukci odpadů a sociálního zařízení v základní škole Nádražní. „Po soutěži dodavatele se celkové náklady zvedly o jednu čtvrtinu," zdůvodnil odložení stavby Švásta.
Zaměstnanci městských služeb opraví chodníky v ulici Javorová. „Chceme, aby chodníky byly pro lidi bezpečné. Dojde proto k předláždění porušených míst,“ upřesnila starostka Hana Potměšilová. Projektová dokumentace posoudí čtyři lokality z hlediska dopravy. „Schválili jsme smlouvu o dílo s odbornou firmou, která zhodnotí lokality z pohledu vhodnosti obytné zóny nebo zóny 30 a navrhne potřebná technická řešení. Týká se to lokalit Záhumenice, Vyhlídka, ulic Okružní a Kurdějovská, část Jiráskovy a ulice Na Hradbách,“ upřesnila Potměšilová.
Dojde k propojení ulic Brněnská, Kollárova a Jiráskova. Radní podpořili smlouvu na vypracování projektové dokumentace, která se zde bude zabývat chodníky, parkovacími místy případně dalšími potřebnými úpravami. Podle novely zákona o podpoře sportu musí všechny české obce zpracovat plán rozvoje sportu pro svoje území. Vedení města pověřilo tímto úkolem členy sportovní komise. Dokument bude jedním z kritérií při posuzování žádostí o podporu aktivit z nejrůznější fondů a dotací.
Radní vyhlásili výběrové řízení na funkci vedoucí nové organizační složky města Penzion a pečovatelská služba Hustopeče, jejíž zřízení podpořili zastupitelé na svém posledním dubnovém zasedání. Podrobné informace a podmínky pro uchazeče jsou zveřejněny mimo jiné na webových stránkách města, přihlášky budou přijímány do 1.6. do 14.00 hodin na podatelně městského úřadu.
Výběrové řízení na ředitele mateřské školy U Rybiček bylo zrušeno. „Přihlásil se pouze jeden uchazeč, který ale nesplňoval podmínky řízení. Proto jsme ho zrušili a potvrdili nové vypsání,“ informovala Potměšilová.
Nová hrobová místa v urnovém háji se již budují. „Protože už zde nestačí kapacita, rozšiřujeme ji. Poptávali jsme dodavatele a nejlevnější nabídka došla za 6 500 korun za jedno místo. To bude současně nová cena za nájem na dobu deseti let,“ zdůvodnila cenu Potměšilová.
-hrad-

28014
První nová místa v urnovém háji

odebírejte přes RSS