Nové kontejnery na elektrozařízení a baterie

20. 11. 2017 · 1 minuta čtení · 1 fotografie
Téma Z města

Dva nové červené kontejnery společnosti ASEKOL a.s., které vám umožní ekologicky se zbavit starých drobných elektrospotřebičů a baterií, jsou nově v Hustopečích k dispozici na těchto místech: Dukelské náměstí (u veřejného WC) a Mírová, Údolní (stanoviště kontejnerů u regulačky). Tři podobné červené kontejnery již déle v Hustopečích slouží na ulici Komenského (MŠ U Rybiček), U Větrolamu a na ulici Tábory.

Připomínáme, že do kontejnerů patří: baterie, drobná elektrozařízení, která projdou vhozovým otvorem, např. kalkulačky, rádia, drobné počítačové vybavení, telefony, elektronické hračky apod. Do kontejnerů nepatří: zářivky a úsporky, tonery a velké domácí spotřebiče včetně televizí a počítačových monitorů, které můžete odevzdat na sběrném dvoře.

Proč třídit baterie a elektrozařízení?

Až 70 % drobného elektrozařízení končí po ukončení životnosti ve směsném komunálním odpadu, tedy bez využití, buď na skládce nebo ve spalovně. Bohužel, nejde o malé množství, ale o stovky tun. Tento materiál lze přitom využít a recyklovat stejně jako např. plast, sklo a papír.

Možná někoho motivuje, že za každé sebrané kilo materiálu z červených kontejnerů současně přispějete 1 Kč na podporu handicapovaných spoluobčanů - Nadačnímu fondu Rovná šance. 

22058

V celé České republice občané aktuálně využívají již přes 3300 ks červených kontejnerů a další přibývají - děkujeme Vám za podporu a sběr!

Více zjistíte také na: www.asekol.cz nebo www.cervenekontejnery.cz

Ondřej Němeček, OŽP

odebírejte přes RSS