Pavučina se odívá do zelené

22. 5. 2020 · 2 minuty čtení · 9 fotografí
Téma Kultura
Koncem roku 2018 obdrželo Centrum volného času Hustopeče grant od Biosférické rezervace Dolní Morava, o.p.s. v celkové výši 320.000,- Kč. Tyto finance byly poskytnuty na realizaci vybraných řešení, které vyplynuly ze zpracované zahradní architektonické studie CVČ Hustopeče od Ing. Veroniky Hukové. V průběhu uplynulého roku se nám tak podařilo vybudovat:

  • výsadba stromů a keřů
  • výstavba venkovní učebny
  • revitalizace studny
  • kompostéry a suché WC

Díky finanční pomoci jsme mohli v podzimním čase roku 2018 zahájit první výsadbu zhruba dvaceti stromů, jednalo se například o vrbu košíkářskou, dub celokrajný, černomořský, červený, šarlatový, maďarský, dub Turnerův, dub cer, borovice, cedr, třešeň, platan a zhruba 30 keřů růží a kalin. Věříme, že tato pestrá výsadba jednou přinese do areálu Pavučiny přirozený a příjemný stín pro všechny účastníky kroužků i návštěvníky.

Dalším novým prvkem se v areálu stala výstavba venkovní přírodní učebny, která je zasazena do svahu a již nyní slouží především dětem v rámci jednotlivých kroužků. Tato učebna bude v brzké době osazena vinnou révou, které v budoucnu nabídne další stinné místo a ochutnávku v podobě hroznů vinné révy.

Nucenou přestávku v podobě karanténních opatření jsme využili také k revitalizaci stávající studny. Vyžadovala zvláštní péči a naši pozornost, dostalo se jí nového vnitřního vyztužení, dno bylo vyčištěno od sedimentů a letitých nánosů. Užitková voda ze studny je přečerpávána novým čerpadlem do retenční nádrže a slouží mimo jiné na splachování WC v nové budově Pavučiny. Třešničkou na dortu je klasická ruční pumpa, která slouží k vytažení vody z hlubin díky zapojení svalů nás i návštěvníků. Každý si tak může napumpovat vodu do vědra nebo konve a zalít například nově vysázené stromy. Těšíme se na společnou realizaci obložení studny přírodním kamenem v rámci některého dne s veřejností. 

Z obdrženého grantu nám zbyly finanční prostředky na nákup suchého WC a kompostérů, které budou součástí areálu a budou určeny pro kompostování biologického materiálu přímo ze zahrady nebo z podestýlky drobných zvířat chovaných na Pavučině v rámci chovatelských kroužků. Vznikající kompost bude sloužit pro záhony drobných plodin a bylin, které na Pavučině budou postupně vznikat.

I když jsme stále na cestě, postupně se nám daří realizovat jednotlivé přírodní prvky, které jsme si v rámci společných řešitelských porad a schůzek naplánovali v duchu přírodní zahrady tak, aby byla důstojnou společnicí nové budovy. 

Děkujeme Biosférické rezervaci Dolní Morava, obecně prospěšné společnosti, že nás poskytnutou částkou posunula opět o něco dál.

Petr Fridrich
vedoucí CVČ Pavučina

 

odebírejte přes RSS