Pečovatelská služba Hustopeče jako PŘÍLEŽITOST PRO ŽIVOT DOMA

Projekt „Žít doma“ pod záštitou Institutu sociální práce nás provedl možnostmi, jak dát co nejvíce lidem příležitost zůstat ve svém domácím prostředí. A to i v případech, kdy jim schází nějaká schopnost a potřebují větší míru podpory. Ztotožnili jsme se s vizí projektu - kdo si přeje zůstat doma, nemusí předčasně odcházet do pobytových zařízení. Velmi často se podaří, že může i člověk závislý na péči další osoby zůstat doma za pomoci kombinace péče blízkých, pečovatelské a zdravotní služby.

Prošli jsme základním procesem proměny pečovatelské služby – už nevozíme obědy, nezaskakujeme za úklidové agentury, učíme se poskytovat péči co nejširšímu okruhu zájemců o službu. Tím se pečovatelské službě uvolnil prostor pro zvládnutí náročnější péče, kdy nemusíme odmítnout člověka zcela závislého na péči další osoby, kvůli zajišťování potřeb soběstačných lidí.

Pečovatelská služba Hustopeče poskytuje své služby ve městě Hustopeče, všechny dny včetně víkendů a svátků od 06:00 do 20:00 dle nasmlouvané péče. Služba se snaží uživatele vést k co největší soběstačnosti a využívání veřejně dostupných služeb při řešení obtížných životních situací.

Obraz o pečovatelské službě je často velmi zkreslen. Společnost pečovatelky často vnímá jako „služky, uklízečky či obědáře“. Není tomu tak. Každá profese je velmi důležitá a je potřeba si své role rozdělit. Pečovatelky nezasahují například do zdravotních služeb, do práce dovozců obědů, úklidových agentur, kadeřnických či pedikérských služeb a ani do běžného fungování rodin. Ale doplňují jejich činnost tím, co běžně dostupné služby ani rodiny nemohou zajistit. Nejčastěji je to péče spjatá s hygienou. Při posuzování situace vycházíme z ustanovení zákona o sociálních službách, ze kterého vyplývá, že sociální služba podporuje člověka tak, aby mohl žít svůj život běžným způsobem jako jeho vrstevníci a byl co nejvíce samostatný a soběstačný. Pečovatelská služba nastupuje tam, kde osoba není schopna svou situaci řešit vlastními silami, za pomoci svých blízkých či běžných služeb, a bez sociální služby by nemohla žít běžný život.

Proto se všichni pracovníci neustále vzdělávají, školí se v nových oblastech poskytování péče a získávají cenné zkušenosti od spolupracujících subjektů. Zaměřujeme se na profesionální spolupráci při zajišťování individuálních potřeb uživatelů. Našim posláním je umožnit lidem, i přes jejich obtíže, ŽÍT DOMA.

Informační kampaň ŽÍT DOMA
Podívejte se na videa, ze kterých se dozvíte, jak vám, vašim blízkým nebo někomu z vašeho okolí může pečovatelská služba pomoci ŽÍT DOMA.









Videa jsou součástí informační kampaně ŽÍT DOMA, která probíhala od listopadu 2019 do října 2020. Jejím cílem je seznamovat veřejnost s tím, jak je možné s podporou pečovatelské služby ŽÍT DOMA, i když na vše již sami nestačíme.

Další informace můžete nalézt také na www.zitdoma.cz

Pečovatelská služba funguje za finančního přispění:

68496