Podávání návrhů do participativního rozpočtu se uzavře 31. března!

22. 3. 2021 · 1 minuta čtení · 1 fotografie · 1 video
Téma Z města

Už jen do příštího úterý 31. března mohou občané města podat svůj návrh do participativního rozpočtu, v jehož rámci radnice vyčlenila 500 000 korun. Ty budou použity na jeden či více projektů, přičemž každý do maximální výše 250 000 korun.


V galerii návrhů na zvláštním webu www.tvorimehustopece.cz si můžete prohlédnou, co by ve městě uvítali vaši spoluobčané, a přidat můžete i svůj vlastní nápad.

Po formální stránce má mít odevzdaný návrh zejména název, popis výchozí situace a navrhovaného řešení, odhadované náklady, kontakt na autora, ilustrativní obrázek, případně další vysvětlující materiály. Odevzdat jej lze třemi způsoby, a to pomocí on-line formuláře umístěného na webu, osobně na podatelnách městského úřadu nebo zasláním na mail: zm.stehlik@hustopece.cz.

A další postup? „Po shromáždění všech podkladů přijde na řadu jejich kontrola, při níž budeme komunikovat přímo s jednotlivými navrhovateli a v případě nedostatků se je budeme snažit společně odstranit. Začátkem června finální náměty představíme veřejnosti všemi dostupnými info kanály a zahájíme hlasování,“ doplnil koordinátor projektu Michal Stehlík. Fyzickou realizaci těch vítězných, stejně jako úhradu nákladů, zajistí město.

Více informací získáte na www.tvorimehustopece.cz, nebo se obraťte přímo na koordinátora celého projektu, Michala Stehlíka. Kontaktní údaje jsou: tel.: 725 438 060, mail: zm.stehlik@hustopece.cz.
Těšíme se na Vaše nápady!


odebírejte přes RSS