Pomáhající organizace představily své služby

31. 5. 2023 · 2 minuty čtení · 17 fotografí · 1 video
Téma Z města
Po čtyřech letech se do Hustopečí vrátil Den sociálních služeb, který na Dukelském náměstí představil pomáhající organizace z celého regionu. 


Organizaci akce si vzal na starost Sociální odbor města Hustopeče, který s poskytovateli úzce spolupracuje. „Sociální služby jsou takovou Popelkou, protože se o ně lidé zpravidla zajímají až tehdy, když se ocitnou v nějaké krizi a potřebují jejich pomoc. Teprve tehdy začnou hledat a ptát se. Proto pořádáme toto setkání, aby každý, kdo projde náměstím, získal alespoň základní představu o tom, kde hledat jakou pomoc,“ slibuje si od akce vedoucí odboru Tomáš Laz.

Na Hustopečsku a v okolních regionech aktuálně působí přes dvacet organizací, které podporují klienty v různých životních situacích. Pozvání do Hustopečí přijalo 13 z nich. Kromě obecného představení svých služeb sázeli především na interaktivní a zážitkové aktivity. „Máme tu naše pečovatelky z Hustopečí, které ukazují, jaké to je sedět na invalidním vozíku, Girasole přijelo se svou paliativní sanitkou, břeclavská Charita měří tlak a testuje na žloutenku typu C, klienti z  Radosti tu nabízí své výrobky, návštěvníci si mohou vyzkoušet, jaké to je být schizofrenikem a spoustu dalšího. Myslím, že každý se může přesvědčit o tom, že těch služeb je opravdu hodně a pokrývají široké spektrum pomoci,“ zhodnotil Laz.

Příjemnou atmosféru na náměstí dokreslovalo hřejivé slunce i melodie žáků Základní umělecké školy. Velkou zvědavost návštěvníků vzbuzoval handbike i gerontooblek, který si všichni mohli vyzkoušet. „Je to zvláštní kombinéza, která jakoby simuluje pocity starého člověka, je hodně těžký, znesnadňuje vám pohyb, nasadíte si brýle, které simulují šedý zákal, na ruce si nasadíte rukavice, které vysílají impulsy podobné třesu při Parkinsonově chorobě. Má to v lidech vyvolat takovou empatii ke starým lidem, protože to opravdu není jednoduché se takhle pohybovat a fungovat. A je to vlastně takové motto celého letošního ročníku, protože i výtvarná soutěž dětí z hustopečských mateřských a základních škol byla právě na téma stáří, aby se mladší ročníky víc zajímaly o ty starší,“ vyzval Laz.
-nov-

odebírejte přes RSS