Pomozte muzeu s 3D modelem starého kostela!

10. 6. 2021 · 1 minuta čtení · 5 fotografí
Téma Kultura

V letošním smutně jubilejním roce jsme přikročili k vytvoření 3D vizualizace bývalého kostela sv. Václava v Hustopečích. Po exteriéru a interiéru kostela se nyní zpracovává i vizualizace přilehlého náměstí, a to v té podobě, jaká odpovídá počátku 60. let 20. století.

Tyto fáze vizualizace budou poprvé k vidění na výstavě FRANTIŠEK SYSEL – MALÍŘ A RESTAURÁTOR (gotická freska Smrt Panny Marie a její transfer ze zničeného kostela sv. Václava v Hustopečích), která proběhne v srpnu–říjnu 2021.Poté by mělo dojít k realizaci poslední fáze, která by měla postihnout vybavení interiéru kostela.

Obracíme se tedy na širokou veřejnost ohledně zápůjčky fotografií, na nichž by byly zachyceny vnitřní prostory kostela. Jedná se především o fotografie boční kaple, sakristie, věže, podkruchtí…, z nichž se dochovalo jen minimum snímků.

Přinést je můžete přímo do muzea či posílejte na mail dokumentace@hustopece.cz.

Předem děkujeme za spolupráci a ochotu, díky níž snad monumentální kostel sv. Václava povstane jako Fénix z popela – i když jenom virtuálně…

Kolektiv Městského muzea a galerie Hustopeče

odebírejte přes RSS