Poplatek za odpady. Kolik, jak a dokdy jej zaplatit? Kdo je poplatníkem?

4. 1. 2021 · 1 minuta čtení
Téma Z města

Vážení občané,
přinášíme Vám informace k poplatku za odpady v roce 2021:

  • Místní poplatek za odpady je splatný do 31.3.2021
  • Výše poplatku činí 600 Kč na osobu
  • Poplatek lze uhradit hotově na pokladně, převodem z účtu nebo přes SIPO
  • Pro platbu převodem je určený účet 19-1382158309/0800 a je nutné uvést variabilní symbol, který získáte na tel.: 519 441 050 nebo na emailu: chalupkova@hustopece.cz
  • Poplatníkem za odpad je:
    - fyzická osoba s trvalým pobytem v Hustopečích
    - vlastník nemovitosti, ve které není přihlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba

Formulář ke splnění ohlašovací povinnosti – nemovitost bez trvalého pobytu

 


 
odebírejte přes RSS