Povodí Moravy schválilo opravu Předního rybníka

21. 10. 2020 · 2 minuty čtení · 6 fotografí · 1 video
Téma Z města

Ještě v květnu tohoto roku jsme informovali o špatném stavu předního hustopečského rybníka, kde došlo k dramatickému poklesu hladiny a hrozí úplné vyschnutí. Jednou z řady příčin je špatný stav hráze. Přestože projekt na její opravu je připravený od roku 2007, rozhodlo se Povodí Moravy, které je vlastníkem díla jednat až letos.


Není žádným tajemstvím, že hustopečské rybníky pravděpodobně přišly o svůj jediný přítok, kterým je dnes již vyschlý pramen Štinkavky. Přesto se Povodí Moravy, které je vlastníkem celého díla, rozhodlo opravit hráz Předního rybníka a dno odbahnit. Nádrž totiž nesplňuje bezpečnostní parametry. 

„Problém je, že se nám ztrácí voda a máme tady nefunkční výpust. To všechno se dlouho ví, protože od roku 2007 existuje projekt, ale Povodí Moravy se k tomu stále stavělo tak, že má priority někde jinde. Až letos se konečně hnuly ledy a vypadá to, že se začne něco dít,“ popsal situaci místostarosta Bořivoj Švásta.

Projektant vodních děl Milan Drahoš, který projekt aktualizuje, vysvětlil, že v plánu je několik kroků. „Berte to tak, že tu máme vodní dílo, které musí splňovat bezpečnostní a jiné předpisy, ať už v něm momentálně voda je nebo ne. Hustopečská nádrž tyto parametry nesplňuje. A protože neslouží jen sportovním rybářům nebo jako zásobárna užitkové vody, ale je také protipovodňovou ochranou, pak na tuto situaci musí být připravena, jakkoliv to teď třeba vypadá, že taková situace nehrozí. Udělá se tedy dorovnání koruny hráze a stabilizační přísyp na vzdušní straně hráze, která je ve strmém sklonu a neodpovídá normám. Z hlediska stability je nevyhovující. Budou se dělat úpravy na spodní výpusti, která je naprosto nefunkční a nádrž se tedy nedá vypustit. Zároveň se budou dělat úpravy na bezpečnostním přelivu z hlediska zvýšení kapacity.“ 

Paradoxně však bude opravená až v momentě, kdy v ní díky propouštějící hrázi nezbyla téměř žádná voda. A i ten zbytek se bude muset kvůli opravám vypustit. „To prostě jinak nejde, protože rybník se bude i odbahňovat v délce asi 30 metrů od hráze. Pak už se bude jen čekat na vodu,“ doufá místostarosta.

Voda se před zahájením prací přečerpá do Zadního rybníka, který prošel rekonstrukcí v roce 2013. Že přečerpanou vodu udrží dosvědčuje i fakt, že během posledních deštivých týdnů se i na jeho travnatém dnu objevila hladina vody, která nemizí.

Při první společné schůzce zástupců města a Povodí Moravy v úterý 20. října přímo na hrázi se řešily i pozemkové záležitosti nebo třeba rozšíření ochranného pásma kolem nově opravené hráze a vypadá to, že zahájení prací nic nebrání. „Máme stavební povolení, nyní děláme prováděcí projekt, takže i projekt pro výběr dodavatele. A kdy se reálně začne, to je na konečném rozhodnutí Povodí Moravy,“ upřesňuje projektant Drahoš.

To bude čekat především na dotaci z Ministerstva zemědělství, o kterou bude teprve žádat. Konečný termín dokončení rybníka zatím není jistý stejně jako to, zda se do něj vůbec ještě někdy vrátí voda. „Nemyslím si, že by se za těch současných podmínek ,které na Hustopečsku panují, podařilo rybník napustit jen srážkovou vodou. Musíme počkat, až stoupne i spodní voda,“ uzavřel místostarosta. -nov-

odebírejte přes RSS