Pozvánka na výroční schůzi ČZS

3. 2. 2020 · 1 minuta čtení
Téma Kultura

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu v Hustopečích zve své členy na Výroční členskou schůzi ZO ČZS, která se koná v neděli 23. února 2020 ve školní jídelně ZŠ Komenského v Hustopečích.
V 8.00 hodin začíná prezence účastníků a prodej členských známek na rok 2020 za 100,- Kč. Upozorňujeme členy, že dle stanov ČZS členství v ZO zaniká a je zrušeno pro nezaplacení členských příspěvků v témže roce.
V 9.00 hodin bude zahájen program členské schůze. Zve výbor ZO ČZS!

Radovan Tomeš,
předseda ZO

 

odebírejte přes RSS