Pozvánka na výroční schůzi ČZS

23. 2. 2022 · 1 minuta čtení
Téma Víno

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu v Hustopečích zve své členy na Výroční členskou schůzi ZO ČZS, která se koná

v neděli 6. března 2022 ve školní jídelně ZŠ Komenského

V 9 hodin začíná prezence účastníků a prodej členských známek na rok 2022 za 100 Kč. Zároveň bude zahájen program členské schůze:

  • volba návrhové komise, zapisovatele a ověřovatele,
  • přednesení zpráv o finančním hospodaření za rok 2021,
  • zpráva kontrolní komise za rok 2021.                                                
Upozorňujeme členy, že dle stanov ČZS členství v ZO zaniká a je zrušeno pro nezaplacení členských příspěvků v témže roce.

Srdečně zve Výbor ZO ČZS Hustopeče

odebírejte přes RSS