Pozvánka na výroční schůzi ČZS

25. 8. 2021 · 1 minuta čtení
Téma Víno

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu v Hustopečích zve své členy na Výroční členskou schůzi ZO ČZS, která se koná 

v neděli 5.září 2021 ve sklepě zahrádkářů v ulici Na Hradbách 387 v Hustopečích.

V 9.00 hodin začíná prezence účastníků a prodej členských známek na rok 2021 za 100,- Kč. Upozorňujeme členy, že dle stanov ČZS členství v ZO zaniká a je zrušeno pro nezaplacení členských příspěvků v témže roce.

V 10.00 hodin bude zahájen program členské schůze - volba návrhové komise, zapisovatele a ověřovatele, přednesení zpráv o finančním hospodaření za rok 2020 a zpráva kontrolní komise za rok 2020.

Srdečně zve Výbor ZO ČZS Hustopeče

odebírejte přes RSS