Prezidentské volby 2018 - II. kolo

18. 1. 2018 · 1 minuta čtení
Téma Z města

Kdy se bude II. kolo voleb konat?
• V pátek 26. ledna 2018 od 14.00 h do 22.00 h a v sobotu 27. ledna 2018 od 8.00 h do 14.00 h.

Vydání voličského průkazu pro II. kolo voleb – o vydání je možno požádat:
• osobně na ohlašovně nejpozději do středy 24. ledna 2018 do 16.00 h. Žadatel je v tomto případě povinen prokázat svou totožnost platným občanským průkazem nebo cestovním pasem.
• písemně – žádost musí být doručena na úřad nejpozději do pátku 19. ledna 2018. Podpis na žádosti musí být úředně ověřen.
• v elektronické podobě žádostí zaslanou výlučně prostřednictvím datové schránky. Tato žádost musí být doručena na příslušný úřad nejpozději do pátku 19. ledna 2018.

Volební lístky pro II. kolo voleb:
• volební lístky pro druhé kolo voleb se nebudou roznášet občanům domů na adresu jejich trvalého pobytu. Každý volič obdrží volební lístky obou kandidátů přímo ve volební místnosti. 

Kde lze nahlásit požadavek na uskutečnění volby do přenosné volební schránky?
• Do data voleb lze o hlasování do přenosné schránky požádat obecní úřad. Kontaktními osobami MěÚ Hustopeče jsou paní Eliška Babáčková, tel. 519 441 037, 702 207 366 nebo paní Simona Procházková, tel. 519 441 064, 606 743 656.
• Ve dny voleb lze o tuto možnost požádat přímo příslušnou okrskovou volební komisi.

Vydání občanského průkazu pro výkon volebního práva:
• Pro výkon volebního práva může občan požádat o vydání občanského průkazu ve zkrácené lhůtě s platností 1 měsíc.
• Pro vydání tohoto občanského průkazu musí žadatel prokázat svou totožnost, předložit 2 fotografie a originál rodného listu.
• Kontakt – paní Ing. Martina Strnadová, tel. 725 506 392, paní Eliška Babáčková, tel. 702 207 366.

Miroslav Svoboda, vedoucí Správního odboru MěÚ Hustopeče


odebírejte přes RSS