Tůně v nivě říčky Štinkovky

Šafaříkova, 69301 Hustopeče
Adresář Příroda a turistika
Provozovatel: Město Hustopeče

Jak se k tůním dostanete? Odkaz na mapy.cz


Tůně v nivě říčky Štinkovky v okolí hustopečských rybníků vznikly na podzim roku 2014.
Na čtyřech lokalitách bylo vyhloubeno celkem osm tůní a celkové rozloze asi 6.800 m2.

Pokud se k tůním vypravíte, uvidíte i oba hustopečské rybníky - Přední a Zadní. Byly vybudovány na potoku Štinkovka v roce 1952 a jejich hlavním účelem je protipovodňová ochrana města.

K rybníkům se dostanete po červené turistické značce, která je v tomto úseku shodná s Mandloňovovou stezkou. Tůně jsou od náměstí vzdáleny 2,5 km až 3,5 km. Najdete zde informační tabule, ze kterých se dozvíte další zajímavé informace o fauně mokřadů, i posezení k odpočinku.
uložit vizitku vcard