Z první schůze radních: Pět komisí již má své předsedy

26. 10. 2022 · 2 minuty čtení
Téma Z města
Nově zvolení radní se sešli na své první společné schůzi. Rozdělili si oblasti, kterým se budou ve svém čtyřletém volebním období věnovat, a zvolili předsedy prvních pěti komisí. Věnovali se rovněž průzkumnému vrtu nad rybníkem, integraci cizinců i opravě závlahy na stadionu.

Radní jednali poprvé v novém složení. Ke stolu usedli starostka Hana Potměšilová (Nestranné Hustopeče), místostarostové Bořivoj Švásta (Zdravé Hustopeče) a Josef Horák (KDU-ČSL) a další čtyři členové rady města, mezi které patří Beata Kynclová (Zdravé Hustopeče), Vojtěch Frank (KDU-ČSL), Michal Vejpustek (ČSSD) a Stanislav Ivičič (Nestranné Hustopeče). Hned zpočátku si ujasnili, na které oblasti se ve vedení města zaměří.

Na úvodní schůzi radní zvolili také předsedy prvních pěti komisí, které se stanou poradním orgánem rady města. Jasné jsou již tyto komise:
  • Komise obřadů a slavností (Hana Pregrtová)
  • Stavební komise (Michal Stehlík)
  • Sociální a zdravotní komise (Antonie Koblihová)
  • Školská a kulturní komise (Beata Kynclová)
  • Komise pro územní rozvoj (Helena Straková)
Společnost Moravské naftové doly a.s. dostala zelenou na obnovení geologických prací na pozemku č. 4536/120, který se nachází nad hustopečským rybníkem. „Průzkumný vrt za účelem vyhledání ložisek ropy a zemního plynu se zde uskutečnil již na přelomu let 2010/2011 a pracovníci tak využijí stávající panelovou plochu, kterou zdvojnásobí. Vrt by měl být realizován do hloubky 2780 metrů. Příjezd veškeré těžké techniky je naplánovaný po polní cestě od Starovic,“ doplnila informace starostka, Hana Potměšilová. Společnost se zavázala po dokončení prací dotčené pozemky rekultivovat a navrátit k původnímu využití.

CVČ Pavučina si pod svá křídla vezme volnočasové aktivity, jejichž cílem je lepší integrace cizinců. S úhradou vzniklých výdajů pomůže dotace z Ministerstva vnitra. Základní umělecká škola získala dotaci ve výši téměř 1 milion korun na aktivity, které podpoří rovný přístup ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání. Jednou z činností je hra na elektrické piano, které pořídí za 160 tisíc korun město a ZUŠ si ho bude pronajímat v průběhu tříletého projektu.

Radní se věnovali také závadě na trávníku na nově zrekonstruovaném fotbalovém hřišti. „Jednalo se o prasklou závlahu a problém byl odstraněn v rámci běžných oprav, nešlo o reklamaci.  Ředitel SPOZAMu, Aleš Proschek, kontaktoval firmu, která bude zajišťovat rozbory půdního podloží hřiště. Dle jejich výsledků zvážíme podání reklamace u dodavatelské firmy,“ vysvětlila Potměšilová.

-hrad-

 

odebírejte přes RSS