Radní jednali: Prostor bývalé restaurace Don Pedros se dočká rekonstrukce

18. 1. 2017 · 2 minuty čtení · 2 fotografie
Téma Z města

Radní jednali na své 56. schůzi v úterý 17. ledna o rekonstrukci objektu bývalé restaurace Don Pedros, vybudování místní komunikace spojující ulice Mírovou s Gen. Peřiny, doplnění osvětlení v ulici Habánská či zvýšení bezpečnosti v křižovatce ulic Kollárova – Havlíčkova.

Objekt bývalé restaurace Don Pedros se bude rekonstruovat
Don Pedros a posléze Restaurace Tisk. Pod těmito názvy známe pohostinství v objektu Herbenova 423/4. Provozovatel se rozhodl ukončit nájemní smlouvu. Majitelem nemovitosti je město Hustopeče. I přes opakované zveřejnění nabídky prostor k pronájmu se vedení města nepodařilo získat nového provozovatele. Na vině je zejména špatný stav objektu. Radní proto rozhodli o obnově v režii města a schválili zadání projektu na rekonstrukci systému vytápění, rozvodů elektřiny a stropní tepelné izolace. Po rekonstrukci bude objekt opětovně nabídnut k provozování.

Osvětlení v ulici Habánská
Obyvatelé domů a vlastníci sklepů v Habánské ulici požádali o umístění alespoň dvou lamp veřejného osvětlení. Město bohužel nevlastní v této lokalitě pozemky vhodné k umístění stavby, a proto vedení města vyvolalo jednání se společností E.ON. Záměrem bylo doplnění světelných bodů zavěšením na sloupy vysokého napětí. Zástupci firmy E.ON však tuto variantu zamítli. Radní tedy museli zvolit druhou, podstatně zdlouhavější cestu, spočívající v převodu pozemků ze státu na město. O převod je již zažádáno. Situaci komplikuje také přívod vody a související ochranné pásmo.

13178
Pozemky města vyznačeny modrou barvou

Propojení ulic Mírové a Gen. Peřiny
Radní schválili smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace na vybudování místní komunikace spojující ulice Mírová a Gen. Peřiny. Jedná se o dlouhodobý záměr, který se z důvodu nedořešeného vlastnictví pozemku a vleklého soudního sporu nemohl realizovat. V roce 2016 byl spor ukončen, pozemek již město vlastní a stavbě tak nic nebrání.

Zvýšení bezpečnosti v křižovatce ulic Kollárova – Havlíčkova
Ve městě bude jednotný styl zábran a zábradlí. Jako první se dočká křižovatka ulic Kollárova a Havlíčkova. Další budou postupně prověřovány a vyhodnocovány z hlediska bezpečnosti a v případě potřeby rovněž doplněny zábranami. Ty budou variabilní, vzájemně propojené s možností natočení dle aktuální situace.

13177

Topoly U Větrolamu
Vedení města požádalo Odbor životního prostředí o povolení pokácení pěti topolů v ulici U Větrolamu na základě vypracovaného znaleckého posudku.

Schválení provozního řádu posilovny 
Radní schválili provozní řád posilovny v areálu Sportovního zařízení města Hustopeče.

-hrad-

 

odebírejte přes RSS