Z jednání radních: Rekonstrukce hřišť i opravy komunikací

12. 7. 2022 · 1 minuta čtení
Téma Z města
Radní se sešli na své 104. schůzi. Řešili opravy hřišť i místních komunikací, zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci penzionu pro seniory, protidrogový program pro základní školy i dotaci na zeleň.

Zásadní obnova čeká hřiště u Pavučiny a v ulici Okružní, dělníci opraví i místní komunikace. „U obou hřišť se jedná o rekonstrukci asfaltových povrchů, které vyjdou celkem na téměř milion korun. Letní měsíce využijeme také k drobným opravám vytipovaných silnic a chodníků.  Ty se dotknou ulic Šafaříkova, U Větrolamu, U Vodojemu, Palackého, Vinařské, Alejní a Masarykova náměstí,“ vysvětlila starostka, Hana Potměšilová.

Městskou kasu obohatí padesátitisícová dotace z Jihomoravského kraje na zeleň. Určená je na následnou péči o nově vysazené stromy a keře, které přibyly například v ulicích Alšova, Údolní nebo v okolí kina, i na zdravotní ořezy stromů.

Rozpočet města zaplatí protidrogový program pro žáky obou hustopečských základních škol. Vyjde ho na 38 tisíc korun. „Reagujeme na znepokojivou situaci ohledně užívání měkkých i tvrdých drog žáky. Zaměstnanci našeho sociálního odboru zprostředkovali školám nabídku břeclavského K – centra (Kontaktní centrum s terénním programem Břeclav), které spolupracuje s řadou odborníků i s lidmi, kteří mají s drogami vlastní negativní zkušenost. Žáky formou společných besed upozorní na největší rizika spojená s návykovými látkami,“ doplnila Potměšilová.

Radní objednali zpracování projektové dokumentace na stavební úpravy penzionu pro seniory. „Budova penzionu volá po více než pětadvacetiletém provozu po obnově. Zadaný projekt za téměř půl milionu korun definuje rozsah potřebné rekonstrukce a současně bude podkladem pro žádost o dotaci z programu Zelená úsporám, která by mohla se zaplacením pomoct,“ uvedla Potměšilová.

Základní škole Nádražní bude navýšen příspěvek o cca 66 tisíc korun. Peníze využije na rekonstrukci elektroinstalace v jedné z učeben.

-hrad-

 

odebírejte přes RSS