Školčátka čeká stěhování. Vrátí se do nového.

12. 2. 2020 · 3 minuty čtení · 11 fotografí · 1 video

Nedostatek míst ve školkách je problém většiny měst a obcí. V Hustopečích zatím obě školky díky vzájemné spolupráci zvládají žádosti vykrývat, ale balancují na hraně. A proto se vedení města rozhodlo pro největší letošní investici zahrnující nástavbu dvou tříd na  MŠ Na Sídlišti.


Projekt bude stát téměř 37 milionů korun, z nichž necelých 32 milionů pokryje dotace z Integrovaného  regionálního operačního programu (výzva č. 87, registrační číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_109/0010039  ), kterou má město již schválenou. „Budeme stavět hlavně z toho důvodu, že kapacita školek je na hraně. Vždy v září bojujeme s tím, kolik dětí odmítnout a v žádném případě nejsme schopni brát všechny děti pod hranicí tří let,“ vysvětlil situaci místostarosta Bořivoj Švásta.

V současné době tuto školku navštěvuje přes 120 dětí v 5 třídách. Ve druhé hustopečské školce Pastelka, která v posledních letech také prochází rozsáhlými rekonstrukcemi je situace obdobná. Obě jsou naplněné na maximum vzhledem k očekávanému demografickému vývoji nebudou v budoucnu schopny vyhovět všem rodičům. Pro navýšení kapacity však byla vybrána školka Na sídlišti, která by i bez nástavby vyžadovala opravy a jejíž statika unese druhé nadzemní patro. „Střední část se rozšíří o druhé nadzemní podlaží, kde vzniknou dvě nové třídy a krajní část, budova C, se upraví tak, aby se právě zde mohly umístit děti od dvou do tří let,“ popsal stručně plány místostarosta.

Ještě před koncem letošního školního roku tak děti čeká velké dobrodružství v podobě stěhování. "Ten dotační titul nám umožňuje realizaci až do prosince 2021, ale my rozhodně nechceme čekat, takže jsme podali výzvu pro podání nabídek zhotovitelů a tam máme stanovený termín stavby od dubna do listopadu tohoto roku," popsal harmonogram Švásta.

„Děti, které mají povinné předškolní vzdělávání, což jsou děti ve věku pěti a šesti let přejdou na naše odloučené pracoviště na Komenského ulici a zbytek dětí najde zázemí v suterénu kostela svatého Václava na Dukelském náměstí, které se z všech možností ukázalo být tím nejvhodnějším a doporučila jej i hygienická stanice,“ představila nové útočiště dětí ředitelka školky Ivana Kouřilová a dodala, že bude nutné pouze vybavit prostory koberci a přestěhovat mobiliář školky.

Kromě těchto drobností na děti čekají tři velké místnosti, ve kterých se pravidelně konají akce pro děti a své zázemí tu našlo i několik volnočasových kroužků. Nechybí nedávno rekonstruovaná jídelna ani kuchyňka, kde s bude připravovat strava. Děti se tak mohou těšit na plnohodnotné prostory s veškerým zázemím, navíc v centru města. 

Ruku v ruce s nástavbou školky půjde i celková úprava dopravní situace v jejím okolí. „Na ulici Komenského máme problémy s dopravou, obzvlášť po ránu, když rodiče vozí děti do školy a školky autem. Snažíme se řešit tuto situaci tím, že jsme zadali projekt na celý areál sídliště a přilehlých komunikací, takže po dokončení nástavby školky by mohla být vyřešená i ta doprava tady,“ popisuje další plány s areálem místostarosta.

Během samotné stavby bude nutná zvýšená opatrnost v rušné ulici. Zásadního zhoršení v dopravě se však řidiči ani chodci bát nemusí. „Samozřejmě to bude chtít trpělivost, ale tím, že se část školky přestěhuje do náhradních prostor, tak ubude aut rodičů, kteří je sem přiváží. Vyrovná se tím stavební technika, která sem najede,“ věří místostarosta. -nov-

odebírejte přes RSS