Staré stromy nahrazuje ve městě nová výsadba

7. 4. 2022 · 2 minuty čtení · 9 fotografí · 1 video
Téma Z města

Areál sběrného dvora je plný mladých stromků. které již brzy nahradí staré nemocné kusy po celém městě. Další várka už je objednána na podzim. Město se totiž pustilo do další obnovy zeleně. 


S jarním obdobím přichází každoroční péče o zeleň ve městě a obnova dřevin. Městské služby pracují hned v několika lokalitách současně a některé úpravy navrhují sami občané. Například v ulici Palackého byli na základě podnětu občanů odstraněny staré, nemocné višně, které už na podzim nahradí nová alej. „Občané nás požádali, jestli by nebylo možné je vykácet, protože na první pohled bylo jasné, že stromky nejsou v pořádku. My jsme souhlasili s tím, že to pojmeme jako obnovu celé ulice a nechali jsme si poradit od zahradních architektů, co by bylo vhodné zde vysadit s ohledem na zasíťování pozemků a vzdušné vedení nízkého napětí. Doporučili nám Hloh slívolistý, což je okrasná dřevina, která krásně kvete a má červené plody. Na podzim jich tu vysadíme celou alej, co nám pozemky dovolí. Počítáme s asi 60 kusy,“ vysvětluje stav zeleně v Palackého ulici místostarosta Bořivoj Švásta. 

Dva stromy zmizely z prostranství před kinem. „Tam jsme s pomocí hasičů odstranili dva Pajasany žláznaté, o kterých jsme dlouho věděli, že se do centra města nehodí, protože jsou to invazivní dřeviny. Ale i tyto kusy nahradí ještě teď na jaře mladé stromky,“ popisuje vedoucí Městských služeb Ivan Chrastina.

Kde už je nová výsadba téměř hotová je lokalita ulic Alšova a Údolní. „Na Alšově ulici se osadily ostrůvky mezi novými parkovacími plochami a chodníky, kde nám zasíťování dovolilo pouze nižší keře, máme tam čilimníky a mochny. V ulici údolní je podobných ostrůvky přes třicet, tam máme vysazenou postřavu a ještě teď na jaře k nim přibudou růže. Podařilo se sem dostat asi deset stromů, především habrů,“ vyjmenovává místostarosta.

Hotovo je i v areálu Formanky, kde byly mladé stromy vysázeny ještě dřív, než se začaly kácet ty staré. „Opravdu se podařilo, že mladé stromy se vysadili před zahájením kácená vzrostlých topolů, což nám trochu zkomplikovalo práci, protože nové stromky se musely nejdříve vyjmout a po dokončení kácení zase vrátit na místo. Teď už je vše, jak má být, topoly byly odstraněny na podnět tělovýchovné jednoty, protože v době květu dělaly topoly velkou paseku na přilehlém sportovním stadionu,“ zdůvodnil místostarosta a doplnil, že za poslední roky bylo v areálu Formanky vysazeno přes třicet stromů, které, až dorostou patřičné výšky, vytvoří v kempu zelenou oázu.

A když už je řeč o zeleni, nelze nezmínit vítězný projekt loňského participativního rozpočtu, v jehož rámci chtěli občané vysadit pás zeleně v ulici Generála Peřiny. „Autoři projektu od realizace nakonec prozatím ustoupili, respektive realizace se odložila do doby, až v té lokalitě opravdu začne vznikat nějaká nová výstavba, protože to byl ten hlavní důvod, proč měl zelený pás vzniknout, aby oddělil plánovanou novou zástavbu. Do té doby jsme se dohodli na tom, že nějakou zelení nahradíme jednu stranu vyprojektovaných chodníků,“ shrnul místostarosta. -nov-

odebírejte přes RSS