Stavební úřady s obavami vyhlíží nový zákon

2. 5. 2024 · 3 minuty čtení · 1 video
Téma Z města

S nervozitou a obavami vyhlíží pracovníci stavebních úřadů letošní 1. červenec. Právě tento den vstoupí v platnost novela stavebního zákona, která občanům slibuje mnohá zjednodušení a elektronizaci stavebního řízení. 


„Nový stavební zákon má umožňovat kompletní podání všech podkladů v elektronické podobě přes Portál stavebníka. Současně zákon ukládá jasné podmínky, do kdy se musí všechny dotčené strany vyjádřit a stavebník bude mít přes portál aktuální přehled o tom, jak řízení pokračuje a na koho se ještě čeká. S tím samozřejmě souvisí pořízení nových technologií, na kterých budou řízení fungovat,“ představuje novelu tajemník Městského úřadu v Hustopečích Pavel Michalica.

Co se účinností nového stavebního zákona změní?

  • Stavební řízení bude pro všechny účastníky probíhat v digitální podobě prostřednictvím Portálu stavebníka a dalších informačních systémů. Stavebník ale bude nadále moci odevzdat vybrané podklady v listinné podobě.
  • Nově se bude v jediném řízení stavba posuzovat jak z hlediska jejího umístění, tak z hlediska jejího povolení. 
  • Nový stavební zákon upravuje konkrétní lhůty pro vydání povolení záměru. Například u tzv. jednoduchých staveb bude povolení vydáno do 30 dnů ode dne podání žádosti. Ostatní stavby bude stavební úřad muset posoudit do 60 dnů ode dne podání žádosti. Lhůtu si bude moci stavební úřad prodloužit, v obou případech ovšem pouze o 60 dnů.
  • Pokud stavebník nedoloží k žádosti závazná stanoviska dotčených orgánů, stavební úřad si je vyžádá sám, aniž by vyzýval k doložení stavebníka nebo kvůli tomu zastavoval stavební řízení.
  • Zavádí se apelační princip při posouzení odvolání proti rozhodnutí stavebního úřadu. Pokud stavební úřad nevyhoví odvolání podanému proti jeho rozhodnutí, posoudí odvolání nadřízený stavební úřad. Spis se už nebude vracet na prvostupňový stavební úřad.
  • Stavebník bude moci stavební úřad požádat o předběžnou informaci zejména o hlediscích, podle kterých bude stavební úřad posuzovat žádost o vydání rozhodnutí o povolení záměru a za jakých předpokladů lze žádosti vyhovět.
  • Nový zákon o jednotném environmentálním stanovisku, který je v gesci Ministerstva životního prostředí, zavádí jednotné environmentální stanovisko (JES), které bude vydáváno jako závazné stanovisko. JES nahrazuje závazná stanoviska a rozhodnutí z oblasti životního prostředí, vydávaná dosud podle devíti různých zákonů (například zákona o ochraně přírody a krajiny, lesního zákona, vodního zákona, zákona o ochraně ovzduší apod.). (Zdroj: web MMR)

Právě slibované technologie jsou však stále velkým otazníkem. Vedoucí úřadů viděli jen náhledy a doposud neměli možnost si jej vyzkoušet ani připomínkovat. „Nové softwary mívají úřady k dispozici obvykle půl roku dopředu, aby se s nimi mohli pracovníci včas a důkladně seznámit. My jsme v situaci, že za dva měsíce máme spustit ostrý provoz a nejen že jsme software a počítačové sestavy ještě nemáme, ale ani jsme neměli možnost je někde vyzkoušet. Od státu máme přislíbeno šest nových počítačových soustav, které software zvládnou provozovat, což už víme, že nebude stačit, protože pod stavební úřad bude nově spadat i vodoprávní řízení a část silničně-správního úřadu, což jsou další pracovníci, pro které je potřeba zajistit adekvátní techniku. Tu si budeme muset pořídit sami,“ počítá tajemník s tím, že zatímco vlastní techniku může zajistit ihned, na tu od státu si bude muset počkat až s koncem června.

Přestože zákon vyšel již před rokem, stále chybí některé prováděcí vyhlášky, které spolu se zpožděním technologií přidělávají úřadům vrásky na čele. Úředníky navíc čeká dvojí práce - řízení zahájená do konce června budou zpracovávána ještě podle zákona starého. Stavební úřad v Hustopečích proto již nyní hledá nové pracovníky, kteří pomohou zajistit co nejhladší přechod na nový systém práce, aby nenastávala zbytečná zdržení. „My máme v Hustopečích poměrně ustálený tým, ale potřebujeme nové lidi, kteří budou pokračovat v jejich práci, protože už teď víme, že některým zaměstnancům se blíží důchodový věk. Stavebníkům budeme k dispozici, abychom společně případné problémy odstranili, vyřešili. Může se stát, že kvůli školením spojeným s novým zákonem, nebudeme každý den v plné sestavě, ale vždy u nás najdete někoho, kdo vám poradí a pomůže,“ ujišťuje tajemník. -nov-

odebírejte přes RSS