Staveniště předáno, začala oprava rybníka.

6. 10. 2021 · 2 minuty čtení · 10 fotografí · 1 video
Téma Z města

Čtrnáct let trvalo, než se Povodí Moravy začalo zabývat opravou předního hustopečského rybníka, ze kterého díky prasklinám v hrázi a nefunkčním výpustním objektům prosakovala voda. Letos jsme se dočkali, ovšem jestli se po nákladné opravě vrátí do nádrže voda, nedokáže nikdo odhadnout...


Projektová dokumentace z roku 2007 a s ní spojené schválené stavební povolení na opravu hráze předního hustopečského rybníka se konečně začne realizovat. Vlastník nádrže, kterým je Povodí Moravy, dosáhlo na patnáctimilionovou dotaci z Ministerstva zemědělství a ve středu 6. října došlo k předání staveniště zhotoviteli. 

„Nejedná se o projekt města. Nádrž patří Povodí Moravy a my zde figurujeme v podstatě jen proto, že součástí opravy je i rozšíření hráze, která bude zasahovat do pozemků města. Tyto pozemky jsme tedy Povodí Moravy darovali, aby se hráz mohla opravit. Zhotovitel začne se stavebními pracemi v podstatě okamžitě, protože je nutné přes zimu vypustit vodu a vylovit zbytek ryb. Dlouho jsme se pokoušeli zajistit přečerpání vody do zadního rybníka, ale tato varianta je bohužel tak nákladná a náročná, že jsme od ní byli odborníky odrazeni. Navíc voda, která se v zadním rybníku díky vydatným dešťům objevila také mizí, takže není zaručeno, že by tam přečerpaná voda zůstala,“ posteskl si místostarosta Bořivoj Švásta, který předávání osobně přihlížel.

Následovat bude nezbytné odtěžení nánosů, které podle vodohospodářů čítají okolo 1,6 metru. Celkem bude z rybníka odstraněno přes 2000 kubíků sedimentu. „K odtěžování dojde během zimy a odtěžena bude asi jen třetina rybníka, aby to bylo finančně přijatelné. Co je dobrá zpráva, že sediment je podle rozborů vhodný jako hnojivo pro ornou půdu, takže se zhotovitelem domluvíme odvoz nánosů na pozemky města v okolí rybníků,“ vysvětluje Švásta.

Na jaře příštího roku dojde na samotnou opravu funkčních objektů a rozšíření hráze i odpadního koryta pod vodní nádrží. Pro stavební práce je nutné vymezit zhotoviteli pracovní prostor, což bohužel povede k vykácení pásu stromů v těsné blízkosti nádrže. „To je věc, která nás nesmírně mrzí, nicméně aby mohla stavba proběhnout, tak je třeba tu udělat místo. Celkem se musí vykácet třináctimetrový pás, tři metry pro rozšíření hráze a deset metrů jako manipulační prostor pro pracovní stroje,“ doplňuje Švásta.

Po dokončení stavebních prací, které je naplánováno na listopad příštího roku se stromy mohou vysadit zpět, a to za ochranné pásmo nádrže, které bude měřit 5 metrů. „A k tomu samozřejmě i nařízenou náhradní výsadbu z Odboru životního prostředí Hustopeče. Sadit se bude v areálu koupaliště a hotovo by mělo být v dubnu příštího roku.“

Jedinou neznámou v celém díle tak zůstává, kdy a jak se do opraveného rybníka vrátí voda. -nov-

odebírejte přes RSS