Tichá linka je k dispozici po celém městském úřadu

28. 9. 2018 · 1 minuta čtení · 2 fotografie · 1 video
Téma Z města

Obecně prospěšná společnost Tichý svět se věnuje komplexní pomoci neslyšícím. Už více než deset let propojuje jejich svět se světem slyšících. Klienti se na společnost mohou obracet s žádostí o pomoc v několika sférách. „Někdo potřebuje službu v rámci sociální rehabilitace, někdo zase odborné sociální poradenství a někdo potřebuje využít tlumočnickou službu,“ vysvětlila možnosti Ilona Kašpárková, konzultantka Tichého světa Brno.


Online tlumočení se společnost věnuje už deset let. Po používání cizích programů se rozhodla vyvinout vlastní program s názvem Tichá linka. Neslyšící se pomocí linky spojí s tlumočníkem nebo přepisovatelem mluvené řeči, což mu usnadní komunikaci nejen na úřadech. „Snahou je podpořit samostatnost u lidí se sluchovým postižením. Díky moderním technologiím mohou být samostatnější a nemusejí se stále spoléhat na rodinné příslušníky během vyřizování na úřadech, v nemocnicích apod.,“ objasnila Kašpárková.
Z tohoto důvodu zástupci Tichého světa navštívili Městský úřad v Hustopečích. V rámci programu Bezbariérová komunikace pro neslyšící předali tajemníkovi Pavlu Michalicovi dva tablety. „Díky těmto zařízením je úřad schopen spojit se s naším tlumočníkem znakového jazyka nebo přepisovatelem mluvené řeči a lépe komunikovat s neslyšícími,“ shrnul přínosy vedoucí Tiché linky Michal Procházka.
Díky tabletům a jejich jednoduchém přenosu bude Tichá linka k dispozici po celém úřadu. „Tablety budou uloženy na podatelnách, ty ponesou i logo Tiché linky. Současně proškolíme všechny úředníky v práci s tímto systémem. Určitě budeme pro práci využívat i přepisu,“ uvedl tajemník Pavel Michalica.
Projekt Bezbariérové komunikace bude trvat dva roky, ale už nyní se předpokládá, že spolupráce městského úřadu a Tichého světa bude pokračovat.

-ves-

 

odebírejte přes RSS