Ptačí chřipka na Břeclavsku. Doporučení chovatelům

14. 4. 2023 · 1 minuta čtení · 1 fotografie
Téma Z města

V měsíci dubnu byly odebrány vzorky uhynulých racků v katastru obce Bořetice v okrese Břeclav. V odebraných vzorcích byl v laboratoři státního veterinárního ústavu zjištěn virus ptačí chřipky, a to vysocepatogenní virus subtyp H5N1.
Krajská veterinární správa SVS pro Jihomoravský kraj doporučuje všem chovatelům drůbeže a ptáků chovaných v zajetí v pásmu cca 10 km od výskytu nákazy, aby dodržovali pravidla biologické bezpečnosti ve svých chovech a chránili je před kontaktem s volně žijícími ptáky, protože je zde v současné době zvýšené riziko zavlečení nákazy do těchto chovů. Současně je třeba zabránit kontaktu volně žijících ptáků s krmivem a vodou a předejít tak jejich kontaminaci.
Jakékoliv zvýšené úhyny drůbeže nebo jiných ptáků chovaných v zajetí, změny zdravotního stavu, snížení příjmu potravy a vody a změny v produkci drůbeže je třeba neprodleně hlásit Krajské veterinární správě SVS pro Jihomoravský kraj, tel. číslo 720 995 213.

Krajská veterinární správaodebírejte přes RSS