V Hustopečích přibyla více než padesátka nových stromů

18. 11. 2020 · 1 minuta čtení · 19 fotografí · 1 video
Téma Z města
Intravilán města oživily další stromy. S jejich umístěním pomohly již hotové návrhy zeleně pro naše město. „Využili jsme zpracovanou studii z roku 2004, která řeší areál Formanky, a potom aktuální projekt, který se věnuje okolí kina a autobusového nádraží,“ upřesnil místostarosta města Bořivoj Švásta.


Městská kasa zaplatila pouhý zlomek z celkové ceny 270 tisíc korun. „Tato akce je významně financována z Národního programu Životní prostředí. Hustopeče získaly maximální možnou částku, která činila v rámci výzvy 250 tisíc korun, a z vlastního rozpočtu doplatily pouhých 20 tisíc korun. Pořízeno bylo 53 stromů a stejný počet vaků, které zajistí snadnější zálivku,“ vysvětlila projektová manažerka města Pavla Novotná.

Do výsadby se kromě zaměstnanců města zapojili také brigádníci. Ti se pustili do díla v den státního svátku, v úterý 17. listopadu. „Městské služby mají v podzimních dnech péče o zeleň hodně, tak jsme jim tímto způsobem pomohli. Jednalo se o prostor v areálu Formanky, přímo za jednotlivými chatkami, kam se nedostala technika, ale bylo nutné využít krumpáče, rýče a lopaty,“ doplnil Švásta. Hotovo je také v ostrůvcích na parkovišti před prodejnou COOPu a v úzkém zeleném pásu před knihovnou.
-hrad-

 

odebírejte přes RSS