V úterý 15. září jednali radní a vybrali zhotovitele hned tří stavebních zakázek

16. 9. 2020 · 3 minuty čtení
Téma Z města

Radní se sešli v úterý 15. září na své 54. schůzi a zadali hned tři stavební zakázky. Modernizovat se bude Základní škola Nádražní, novou dlažbu a obrubníky získají chodníky v ulici Družstevní a další parkovací stání přibudou v ulicích Žižkova, Sv. Čecha a Tábory.

Základní škola Nádražní bude bezbariérová a získá nové vybavení i technologie. Radní vybrali nejvýhodnější nabídky na provedení stavebních prací i zajištění konektivity. O stavbu mělo zájem celkem pět uchazečů a vysoutěžená cena je cca 4,6 milionů korun včetně DPH. „Samotná realizace je naplánovaná na měsíce leden až květen 2021. Práce jsou rozdělené do dvou etap dle pater, aby bylo možné v průběhu výstavby zajistit chod školy,“ doplnil místostarosta Bořivoj Švásta.
Výběrového řízení na propojení počítačů a dalších elektronických zařízení v počítačové síti a zajištění bezproblémového připojení k internetu se zúčastnily tři firmy, zvítězila ta s nejnižší cenovou nabídkou, která činí 940 tisíc korun včetně DPH. Celý projekt modernizace a zajištění bezbariérovosti školy podpoří dotace z Integrovaného operačního programu, spoluúčast města je okolo 10%. 

Studie navrhne novou stavbu, která by do budoucna poskytla zázemí žákům prvního stupně ZŠ Komenského. Na současné školní budově pro děti od 1. do 5. třídy se již podepsal zub času a ta volá po rekonstrukci. „Nechali jsme potřebnou rekonstrukci posoudit odborníky a ti došli k závěru, že by byla dražší než výstavba nové budovy. Našlo se i vhodné umístění, a to na pozemku ve vlastnictví města, který leží vedle základní umělecké školy,“ doplnil Švásta. Vedení města zadalo studii, která zpracuje tento záměr. 

Novou dlažbu a obrubníky získají chodníky v Družstevní ulici, parkovací místa přibudou v ulicích Žižkova, Sv. Čecha a Tábory. Členové rady města zadali další dvě stavební zakázky. První z nich se týká kompletní opravy chodníků v Družstevní ulici, spočívající ve výměně dlažby, obrubníků i podkladového materiálu. „Do výběrového řízení se přihlásilo 8 uchazečů a i díky velkému zájmu se podařilo vysoutěžit příznivou částku 2,2 miliony s DPH,“ uvedl Švásta. Stavební dělníci nastoupí již v září, hotovo by mělo být do konce roku 2020.
Druhá zakázka zahrnuje vybudování 36 nových podélných parkovacích stání. „Osmnáct míst získá Žižkova ulice, čtrnáct Sv. Čecha a čtyři Tábory. Všechna stání vybudují dělníci ze vsakovací dlažby,“ upřesnil Švásta. O zakázku bojovalo devět firem, vítězná nabídka je za 2,1 milionu korun s DPH a zaparkovat na novém bude možné již koncem roku 2020.

Hustopečští vysadí ve městě nové stromy, se zaplacením pomůže dotace. Vedení města vybralo firmu na dodávku stromů včetně příslušenství k realizaci projektu, kdy se do samotné výsadby zapojí místní. „Nové stromy získají areál Formanky, parkoviště u COOPu a okolí autobusového nádraží. Termín brigády předpokládáme někdy koncem října a se všemi pomocníky akci zakončíme posezením u táboráku,“ láká zájemce Švásta. Projekt podpoří částkou 250 tisíc korun dotace Národního programu životního prostředí, městskou kasu vyjde na 30 tisíc korun. 

Jedenáct bezbariérových bytů v Žižkově ulici, které jsou určené pro seniory od 65 let a hendikepované, již má své nájemníky. „Zájem o byty převýšil jejich nabídku, při výběru jsme brali v potaz doporučení sociální komise a schválená kritéria,“ řekl Švásta. Bytový dům byl slavnostně otevřený 13. srpna a od 1. října již bude zabydlený. Patnáctimilionovou investici podpořila téměř z poloviny dotace z Ministerstva pro místní rozvoj.
-hrad-

odebírejte přes RSS