Veselo hody v Hustopečích!

22. 8. 2019 · 1 minuta čtení · 13 fotografí · 1 video
Téma Kultura

Minulý týden bylo v Hustopečích veselo. Ulicemi zněla dechová hudba, víno teklo proudem, domy byly jako ze škatulky a ven pronikala vůně čerstvě upečených koláčků. To a mnohem více s sebou přinesly tradiční krojované hody, které letos začaly v pátek 16. srpna nesením máje a jejím následným stavěním.

 To však neproběhlo naprosto hladce, jak bývá zvykem. V momentě, kdy byl tradiční symbol hodů v jámě a zdálo se, že za chvíli bude hotovo, přišel neustávající déšť. ,,Za dvacet roků co to děláme, jsme to ještě nezažili,” říká Pavel Košulič. jeden z hlavních stavařů. Dřevo navlhlo a ztěžklo a práce se tak značně protáhla. Protože však nebylo cesty zpět, museli kluzkou máju postavit i za velké průtrže, která paradoxně přestala v momentě, kdy se mája postavila.

Radost z dobře odvedené práce všichni oslavili hlasitým zpěvem a energickým tancem u cimbálové muziky Lašár, která začala vyhrávat v šest hodin večer. Chasa však s bujarými oslavami musela počkat, na druhý den je totiž čekalo důležité poslání - a to poprosit paní starostku o právo konat hody a následně pozvat celé město.

,,Osobně se snažíme navštívit každý dům, bytovku, byt, aby lidé měli kontakt s chasovníma, večer bude zábava pod májou, na osmou hodinu večerní se těšíme, pro nás je dnešek takový hlavní den, kdy nás dojedou navštívit i přespolní,” upřesňuje letošní první stárek, Jiří Gajda.

K večerní sobotní zábavě zvesela vyhrávala dechová hudba Sokolka ze Šakvic a plac se hemžil nejen přespolními, ale i místními.Nedělní hodovní den započal v 11 hodin dopoledne hodovou mší svatou v kapli sv. Rocha. Nechyběl ani průvod krojovaných, kteří po příchodu na plac věnovali sólo dětem a následně si zatančili slavnostní zavádku, jejíž text tvoří především drby o chase. 

-slam-

foto: Richard Skoumal

odebírejte přes RSS