Výběrové řízení - MěÚ Hustopeče, odbor životního prostředí

18. 7. 2018 · 2 minuty čtení
Téma Z města

Vedoucí Městského úřadu Hustopeče vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo na odbor životního prostředí – zástup za mateřskou dovolenou
 

Referent státní správy a samosprávy, agenda ochrany  zemědělského půdního fondu

Pracovní náplň:
Zajišťování ucelené agendy pro výkon správních činností na úseku ochrany zemědělského půdního fondu, agenda rybářských a loveckých lístků, administrativní činnosti včetně archivace, apod.       Požadujeme:
- splnění předpokladů podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů -  trestní bezúhonnost
- vzdělání vysokoškolské v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné, nejlépe z oboru životního prostředí, zemědělství, ochrany přírody, popř. veřejná správa
-  znalosti z oboru životního prostředí a platných legislativních předpisů výhodou
- dobré komunikační schopnosti
-  výborné znalosti práce s PC -  řidičský průkaz B – aktivní řidič
Přihláška musí obsahovat:
- osobní údaje (jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, číslo občanského průkazu, adresa trvalého bydliště, telefonní spojení, datum a podpis uchazeče)
K přihlášce uchazeč přiloží tyto doklady:
- životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech
  - ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
- výpis z evidence Rejstříku trestů, ne starší jak 3 měsíce
Platové podmínky:
Platové podmínky: - řídí se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, nařízením vlády č. 341/2017 Sb. o platových poměrech  zaměstnanců ve  veřejných  službách  a  správě, příloha č. 2.  Platová třída 10.     Nástup:  dle dohody, nejpozději od 11/2018  
Nabízíme:
možnost čerpání benefitů ze sociálního fondu
příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění 
příspěvek zaměstnavatele na stravování 
možnost stravování v místě pracoviště
příjemné pracovní prostředí
pružnou pracovní dobu
pět týdnů dovolené 
Přihlášku s požadovanými doklady uchazeč doručí na adresu:
Město Hustopeče, odbor kancelář tajemníka, Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče
Obálku je nutné označit heslem: „Výběrové řízení – Referent státní správy a samosprávy – odbor životního prostředí“.  
Kontaktní osoba:
Ing. Martina Strnadová – vedoucí odboru kancelář tajemníka, agenda personalistiky
tel.: 519 441 031, 725 506 392 
e-mail: strnadova@hustopece.cz, www.hustopece.cz  
Přihlášky s uvedenými údaji a doklady budou přijímány ve lhůtě do 15.08.2018 do 14:00 hodin na podatelně MěÚ Hustopeče. Přihláška doručená po stanoveném termínu bude uchazeči vrácena bez dalšího projednání. Předpokládaný termín ústního pohovoru je dne 22.08.2018.

V Hustopečích dne  18.07.2018
                       
MVDr. Pavel Michalica, v.r.            
vedoucí MěÚ Hustopeče  

odebírejte přes RSS