Výběrové šetření Českého statistického úřadu

6. 2. 2023 · 1 minuta čtení
Téma Z města
Český statistický úřad oznamuje, že organizuje v roce 2023 v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, každoroční výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice pod názvem „Životní podmínky 2023“ (EU-SILC). Smyslem tohoto zjišťování je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci obyvatel v celkem 34 evropských zemích. 

Vlastní šetření ve městě Hustopeče proběhne v době od 4. února do 18. června 2023 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. 

Terénní pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat průkazem tazatele a zároveň průkazem zaměstnance ČSÚ nebo dokladem totožnosti. Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou důsledně chráněna.

Pověřeným pracovníkem je a dotazy zodpoví Mgr. Michaela Kolářová, tel.: 731 439 303, 542 528 233

 

odebírejte přes RSS