Výlep plakátů

11 výlepových ploch
   
Ulice:  
2x Brněnská U tržnice
2x Brněnská křižovatka, restaurace u Halmů
1x Nádražní vlakové nádraží
1x Nádražní finanční úřad    
1x U větrolamu u restaurace
1x Javorová u obchodu
1x Husova před hotelem Amande  
2x Svatopluka Čecha před bytovým domem č. 6  

Výlep plakátů probíhá v sobotu, příjem plakátů nejpozději předcházející pátek do 14:00.
Termín výlepu je nutné dopředu rezervovat telefonicky nebo emailem.
Platba v hotovosti nebo převodem na základě vystavené faktury.

Kontakt:
Martina Ondrová, ondrova@hustopece.cz, 530 351 411
Jana Tupá, tupa@hustopece.cz, 530 351 412