Z jednání rady: Dětská hřiště zatím zůstávají otevřená

3. 3. 2021 · 2 minuty čtení · 1 fotografie
Téma Z města
Výběr nejvhodnější nabídky na stavební práce na Střelnici, výzva k podání nabídek na chodníky a parkovací stání v ulici Údolní, výsadba zeleně či provoz dětských hřišť. Nejen tyto body programu měli radní na své pravidelné schůzi, tentokrát v úterý 2. března.

Další krok k rekonstrukci Střelnice

Celkem 12 firem zareagovalo na výzvu na veřejnou zakázku na stavební práce objektu Střelnice, který se nachází v neutěšeném stavu. „Rozhodující byla cena, kdy vítězná firma přišla s nabídkou částky 3,9 milionu korun bez DPH,“ říká starostka Hana Potměšilová. Firma začne pracovat v dubnu a bude hotovo do konce letošního roku. „Zároveň se pracuje na projektu interiéru, který naváže na stavební práce. Čekáme však na vypsání vhodného dotačního titulu, který nám v budoucnu pomůže s financováním“ dodává místostarosta Bořivoj Švásta.

V ulici Údolní se vybudují chodníky a parkovací místa

Radní schválili výzvu k podání nabídky na zakázku stavby chodníků a parkovacích stání v ulici Údolní. „Máme stavební povolení a víme, že nehrozí žádné komplikace, například přeložky nebo rekonstrukce sítí – vše je hotovo a připraveno k realizaci,“ říká místostarosta. Spravena tak bude celá část od Alšovy ulice k ulici Mírová. Vyprojektovaná částka je ve výši 4,75 milionu korun bez DPH. „Jelikož se do podobných výzev přihlašuje dost firem, očekáváme, že by se částka mohla ještě snížit,“ doplňuje starostka.

Dětská hřiště zatím zůstávají otevřena

V současném mimořádném stavu vláda České republiky důrazně doporučila zavřít dětská hřiště v obcích a městech. Radní rozhodli, že hustopečská dětská hřiště zůstanou otevřena, avšak za přísných podmínek. „Zavřeny budou pouze toalety. Hřiště budou průběžně dezinfikována, ale to je vše, co můžeme udělat. Důrazně žádáme o dodržování opatření, tedy nošení roušek a respirátorů či dodržování rozestupů. Nebudou-li tato pravidla plněna, přistoupíme k uzavření dětských hřišť,“ vysvětluje starostka a apeluje na občany, aby byli zodpovědní.

66962

Pokračuje přeshraniční spolupráce s partnerským městem

Proběhlo online jednání se slovenskou obcí Habovka, která je iniciátorem projektu s názvem „Společně a preventivně proti šíření pandemických přenosných chorob na území obcí“, který by například zajistil výměnu zkušeností, pracovní listy pro základní a mateřské školy, pandemický plán či zajištění respirátorů, bezkontaktních teploměrů a jiných pomůcek. Projekt by měl probíhat od srpna 2021 do února 2022 a je v režii slovenské strany. Bohužel neuspěl projekt přeshraniční spolupráce týkající se dvou folklorních slavností, na podzim se však bude žádat opětovně.

Hustopeče budou opět zelenější

Město schválilo zakoupení stromů a keřů k výsadbě v ulicích Tábory, Svatopluka Čecha, Nádražní a Bratislavská. Z pokladny města na zeleň poputuje 155 tisíc bez DPH.

Od 3. března do 31. března mohou lidé přicházet s náměty do participativního rozpočtu

Občané mohou spolurozhodnout o využití 500 tisíc korun z městské kasy. Návrh může podat každý obyvatel Hustopečí, ti mladší 15 let potřebují souhlas zákonného zástupce. Letošní pilotní ročník je otevřený širokému spektru nápadů od drobných staveb, rekonstrukcí, doplnění mobiliáře, výsadby zeleně až po kulturní, společenské či sportovní akce. Více informací o projektu a podání návrhů naleznete na stránkách www.tvorimehustopece.cz.

-vyh-

 

 

odebírejte přes RSS