Menu Hledat

Z jednání rady: Hlavní náměstí bude bezbariérové

6. 10. 2021 · 2 minuty čtení · 1 fotografie
Téma Z města

84. schůze rady města se konala v úterý 5. října 2021. Co měli radní na programu? 

Autorský i technický dozor na budoucí komunikaci vybrán

Radní schválili vystavení objednávky na autorský a technický dozor investora stavby obslužné komunikace Žižkova – Brněnská. „Dozor bude zajišťovat Ing. Zvědělík, který sám stavbu projektoval, projekt tedy dobře zná a s ním dlouhodobě bezproblémová spolupráce,“ vysvětluje místostarosta Bořivoj Švásta. Se zhotovitelem stavby město již čile komunikuje – naposledy ohledně koordinace odvozu hlíny ze stavby.

Celé Dukelské náměstí bude bezbariérové

Návrh úpravy zpevněných povrchů na Dukelském náměstí prošlo schválením hustopečských radních. „O úpravě hlavního náměstí jsme již informovali. Cílem projektu je, aby celé náměstí bylo bezbariérové. Úpravy se týkají asi 1 600 m2 plochy, z toho asi jedna třetina je asfalt  – všechny úpravy budou splňovat normy. Nyní čekáme na rozpočet a uvidíme, zda se do toho příští rok pustíme,“ říká místostarosta.      

      75844                               

Hustopeče čeká další projekt s partnerským městem

Město Hustopeče naváže na dlouholetou spolupráci s partnerským městem Habovka. „Jedná se o spolupráci na projektu malého rozsahu s názvem Cestami minulosti – vybudovanie náučeného chodníka sakralneho kultrúrneho a prírodného dedičstva a sprievodné propagačné a prezentačné aktivity. Předchozí projekt bohužel nebyl dotačně podpořen, ale jelikož chceme ve spolupráci pokračovat, zkusíme další kolo dotačního programu,“ vysvětluje záměr Švásta.

Ratolesti Brno byl prodloužen nájem

Radní schválili pronájem nebytového prostoru na poliklinice pro potřeby Ratolesti. „Rádi jsme pronájem prodloužili, službu považujeme za velmi potřebnou,“ osvětluje místostarosta. Ratolest Brno je nestátní nezisková organizace založená v roce 1995. Poskytuje dětem, mladým lidem i celým rodinám v obtížné životní situaci sociální a preventivní služby.

Jak to vypadá na nádvoří U Synků?

Nepříjemné překvapení čekalo minulý týden na vedení města Hustopeče. „Majitel chráněné památky na náměstí byl několikrát upozorňován památkovou péčí na havarijní stav nemovitosti. Bohužel situace došla tak daleko, že těsně před Burčákovými slavnostmi muselo být nádvoří domu U Synků z důvodu bezpečnosti zavřeno,“ říká Švásta. Vedení města ve spolupráci s majetkoprávním odborem bude hledat řešení a možnosti vyvinutí tlaku na majitele o statické zajištění jeho nemovitosti tak, aby bylo možné co nejdříve bezpečně užívat nádvoří domu U Synků.

-vyh-

odebírejte přes RSS
česky english deutsch