Z jednání Rady města – školní autobus od září s novými pravidly

18. 6. 2020 · 2 minuty čtení · 1 fotografie
Téma Z města

Radní se sešli na své 48. schůzi v úterý 16. června. Na programu měli veřejné osvětlení na hřbitově, pronájem kavárny v domě U Synků či uzavírku ulic spojenou s cyklistickou akcí.

Na začátku prázdnin započne výstavba retenční nádrže v areálu Městských služeb

Rada města schválila výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku Retenční nádrž v areálu Městských služeb. „Město Hustopeče uspělo s dotací z operačního programu Životní prostředí. Dotace pokryje 85 % uznatelných nákladů,“ seznamuje nás s výsledky dotace starostka Hana Potměšilová. Do soutěže se přihlásilo šest firem a zvítězila nabídka místní firmy s částkou 5,2 mil. s DPH. Podle smlouvy se realizace uskuteční v termínu 1. 7. – 30. 9. 2020. Nová retenční nádrž pomůže se závlahou městské zeleně.

Od 1. 7. 2020 se navyšuje cena za pronájem urnového místa

Radě města byl předložen Řád veřejného pohřebiště s drobnými úpravami na základě připomínek dozorového orgánu – Jihomoravského kraje. „Částka za pronájem byla 6 500,-, nově se navyšuje na 8 000,- s dobou splatnosti v nájmu 10 let.

Veřejné osvětlení na hřbitově pomůže s viditelností

Vzhledem k havarijnímu stavu veřejného osvětlení na hřbitově rozhodla Rada města o jeho opravě a rozšíření. „Jedná se o investici do 1 milionu korun. Rada schválila výzvu k oslovení firem,“ říká starostka. Důvod investice je jasný – bezpečnost. „Každý podzim, když se změní čas a začne se brzy stmívat, začnou občané telefonovat a psát na radnici, že je na hřbitově téměř tma a není vidět ani na cestu,“ dodává starostka. Cílem je, aby do začátku podzimu bylo osvětlení funkční.

Kavárna v domě U Synků hledá nájemce

Rada města schválila záměr pronájmu nebytových prostor Muzejní kavárny (Café Auspitz). „Kavárna je téměř připravena a hledá svého kavárníka. Přihlášky mohou zájemci zasílat do 22. 7. s tím, že od 1. 8. by se kavárna otevřela,“ těší se starostka. Přihlášku mohou zájemci odevzdat v uzavřené obálce označené heslem „Pronájem Muzejní kavárna, NEOTVÍRAT“. Více informací naleznete v příloze.

Cyklistická akce uzavře hustopečské ulice

V srpnu proběhne tradiční cyklistická akce Kolo pro život. „V sobotu 8. srpna bude uzavřeno Dukelské náměstí pro účely startu Kola pro život,“ zve na závody starostka. Zároveň budou z důvodu konání uzavřeny ulice Hybešova, Šafaříkova a Tyršova, kde budou parkovat účastníci závodu.

Městské služby získají nový mulčovač

Zaměstnanci městských služeb budou nově pracovat se stranovým příkopovým mulčovačem. „Stroj bude stát městskou pokladnu 134 tisíc a je ideální pro údržbu podél komunikací,“ popisuje investici starostka.

56910

„Školní“ autobus bude nově zpoplatněn

Od 1. 9. se podařilo dostat linku školního autobusu do systému IDS JMK, tzn., že bude uvedena v jízdním řádu, bude ji provozovat společnost Kordis a jízda v něm bude zpoplatněna. Roční žákovská permanentka (jednozónová) bude stát 625 korun „Město rozhodlo o příspěvku 500 korun, tzn. že rodič zaplatí 125,- Kč. Příspěvek může získat žák do 18 let s trvalým pobytem v Hustopečích navštěvující školu v Hustopečích.

Více informací a aktuální pokyny naleznete v dalším čísle Hustopečských listů, v připravované reportáži a brzy i na webu města.

-vyh-
odebírejte přes RSS