Z jednání rady: Opraví se komunikace na Herbenově farmě

22. 9. 2021 · 1 minuta čtení · 1 fotografie
Téma Z města

V pondělí 20. září se radní města Hustopeče sešli na své 83. schůzi. Svým sdělením ji zahájila starostka Hana Potměšilová.

  • Občané na Herbenově farmě se dočkají úpravy povrchu komunikace. „Před nedávnem jsme nechali silnici zpevnit recyklátem, ale aby získala plnohodnotnou kvalitu, necháme v měsíci říjnu provést asfaltový nástřik s podrcením,“ těší se Potměšilová.
  • V měsíci říjnu čeká nejen Hustopeče oslavy svátku 28. října. Při této příležitosti navštíví město československý prezident T. G. Masaryk. „Dorazí v historickém vozu doprovázen prvorepublikovým četnictvem a připomene tak poslední návštěvu našeho krajana v roce 1924,“ dodává starostka.
Územní studie S2 potvrzena smlouvou

Radní města schválili uzavření smlouvy na pořízení Územní studie Hustopeče S2 (ozelenění). „V poptávkovém řízení nabídl zhotovení studie atelier ERA z Brna, výsledkem bude dokumentace, kterou využijeme také jako podklad pro realizaci ozelenění a vybavení veřejných prostranství, například ochranné a okrasné zeleně, hřišť či odpočinkových ploch,“ vysvětluje Potměšilová. Částka za zpracování studie činí 160 tisíc bez DPH.

Knihovna obdržela dotaci z Ministerstva kultury

Skvělá zpráva dorazila do místní knihovny. Ministerstvo kultury jí totiž poskytlo dotaci ve výši 172 tisíc. „Finance poputují na licenci knihovního systému Tritus, na jeho implementaci či následné zaškolení zaměstnanců. Dotace pokryje podstatnou část nákladů, takže ji velmi vítáme,“ říká místostarosta Bořivoj Švásta. Knihovní systém Tritus nahradí původní systém Clavius, celkové náklady jsou ve výši 247 tisíc.

Vybrán zhotovitel chodníku Šafaříkova–Nerudova

Do konce letošního roku bude hotov chodník od Pavučiny na ulici Nerudova. „Na základě projektové dokumentace jsme vyhlásili veřejnou zakázku a vybrali zhotovitele s nejlepší nabídkou. Vybírali jsme ze čtyř firem, vyhrála firma z Hustopečí,“ vysvětluje místostarosta. Vítězná firma přišla s cenovou nabídkou 1,23 milionu bez DPH.

74993

-vyh-

odebírejte přes RSS